Branches

ตำแหน่งงาน

ผู้จัดการฝ่าย - แผนก Service & Stock (สาขาอุดรธานี)

หน้าที่รับผิดชอบหลัก ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงานในการบริการลูกค้า

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีในสาขา ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านสายงานบริการลูกค้า
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษดี

 

ผู้จัดการฝ่าย - แผนกธุรการ(สาขา สุขุมวิท, อุดรธานี, หาดใหญ่)

หน้าที่รับผิดชอบหลัก บริหารและจัดการห้างสรรพสินค้า หรืออาคาร (ระบบความปลอดภัย, สิ่งอำนวยความสะดวก, บุคลากร)

คุณสมบัติ

 • อายุ 28-35 ปี, วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในระดับจัดการ 3 ปีขึ้นไป ในการบริหารและจัดการห้างสรรพสินค้า หรืออาคาร (ระบบความปลอดภัย, สิ่งอำนวยความสะดวก, บุคลากร)
 • สามารถทำงานเป็นกะ และสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นการถาวรได้ี
 • มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นอย่างดี และทัศนคติที่ดีต่องานบริการ

 

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์

หน้าที่รับผิดชอบหลัก บริการลูกค้า รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป, บุคลิกภาพดี
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • ชอบงานบริการ, พบปะลูกค้า
 • สามารถทำงานเป็นกะได้, สื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

พนักงานแคชเชียร์

หน้าที่รับผิดชอบหลัก บริการรับชำระสินค้า

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป, วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • มีความละเอียด, รอบคอบ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

 

พนักงานขาย

หน้าที่รับผิดชอบหลัก แนะนำ-อธิบายสินค้าและบริการ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป, วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • ชอบงานบริการ, พบปะลูกค้า, มีทักษะการเจรจา, สื่อสารได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

 

พนักงานสต๊อกสินค้า/ ตรวจรับสินค้า

หน้าที่รับผิดชอบหลัก ดูแลเรื่องการเบิกจ่าย-ตรวจรับสินค้า

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้น, ไปวุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้, มีความอดทน สู้งานหนักได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

 

ช่างไฟฟ้า

หน้าที่รับผิดชอบหลัก ดูแลระบบไฟฟ้าและอาคาร

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.- ปวส. ด้านไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

 

เจ้าหน้าที่ป้องกันความเสียหาย

หน้าที่รับผิดชอบหลัก ควบคุมและดูแลทรัพย์สินของบริษัท

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป, วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีไหวพริบ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

 

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครสามารถสมัครงานกับเราได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. ส่งเอกสารสมัครงานของท่านมาที่อีเมลล์ crc@central.co.th
 2. สมัครงานด้วยตัวเอง ผู้สมัครสามารถสมัครได้ที่ ศูนย์สรรหาบุคคลากร ทั้งใน กรุงเทพฯ, ต่างจังหวัด
 3. ส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว และเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาตามที่อยู่นี้
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) 9/9 ชั้น 14-17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  โทรศัพท์: 02-169 2500