Event Gallery

Robinson Bright & Charm Awards 2012
Robinson Bright & Charm Awards 2012

ผ่านพ้นไปด้วยความซาบซึ้ง น้ำตาล้นด้วยความอิ่มใจ เมื่อ “ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน” เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง จุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ ไปสู่ผู้คนมากมายในสังคมให้ ตระหนักและเห็นถึงคุณค่าของการ "คิดดี และทำดีเพื่อผู้อื่น" กับ “Robinson Bright & Charm Awards 2012” ซึ่งจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 3  ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เชียงใหม่ งานประกาศเกียรติคุณแทนคำขอบคุณ ให้กับเหล่าบุคคลสำคัญที่โดดเด่น จากหลายสาขาอาชีพที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ สร้างสรรค์ความดีให้กับสังคม สละเวลาในการแบ่งปันความสุขและทำความดีเพื่อส่วนรวมอย่างไม่สิ้นสุด พร้อมทั้งภายในงานยังร่วมฉลองรูปลักษณ์ใหม่สดใสทันสมัย ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เชียงใหม่ พร้อมกองทัพแบรนด์ดังตบเท้าเสริมกำลังทุกแผนก กับ The New Shopping Paradise @ Robinson Chiang-Mai (เดอะ นิว ช้อปปิ้ง พาราไดซ์ แอด โรบินสัน เชียงใหม่)

งานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติ จาก ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และ นายฤทธิพงค์ เตชะพันธุ์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ , นายอนันต์ ตันติปัญญาคุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย คุณวรวัชร ตันตรานนท์ กรรมการบริหาร บริษัท ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ รวมถึงยังได้รับเกียรติจากบุคคลในแวดวงสังคมและยังเป็นการรวมตัวของเจ้าของรางวัล ในปีที่ 1 และ 2 มาร่วมงานอย่างคับคั่ง เพื่อร่วมเชิดชูคนดี ในค่ำคืนนี้

นอกจากนี้ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ยังได้มอบเงินสาธารณะกุศลสมทบทุนให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โดย คุณ วราภรณ์ กีฬาแปง รองนายกกาชาด จังหวัดเชียงใหม่ กาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ และมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้กับสภาวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการดูแลรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป โดย ประธานสภาวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่ ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ

บรรยากาศงานในครั้งนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นของผู้ให้และผู้รับ เริ่มงานโดย คุณม้า - อรนภา กฤษฎี ออกมาต้อนรับท่านแขกผู้มีเกียรติและท่านผู้ชมภายในงานอย่างอบอุ่น พร้อมกับเปิดเวทีพาทุกท่าน ร่วมชม โชว์สุดตระการตา กับ การแสดงจากเหล่า Young Celebrity รุ่นใหม่ ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล รวมไปถึงท่านแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมชมงาน นำโดย คุณปิ่นปินัทธ์ ชุติพงศ์สถาพร , คุณวกุลนิติ เชาว์ดำรงค์ , คุณอาทิตยา หมื่นแก้ว , คุณแพรวา อนิรุทธเทวา, คุณหนึ่งวดี ขุนทอง , คุณพันธ์วิไล จรุงจรูญพันธ์ , คุณกาญจน์ชญาณิศ สฤษชสมบัติ และ คุณฤษณภูมิ พิบูลสงคราม กับการร่วมร้องเพลงประสานเสียง ในบทเพลงสุดพิเศษ

จากนั้นเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญกับพิธีมอบรางวัล “Robinson Bright & Charm Awards 2012” โดยมีสาขารางวัลของคนต้นแบบในสังคมทั้ง ทั้งด้าน การส่งเสริมการศึกษา การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การรักษาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม และ การอุทิศตนเพื่อสังคม กับ 8 บุคคลต้นแบบพลังแห่งความดี ซึ่งผ่านการเสนอชื่อจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จาก ภาคองค์กรชั้นนำของจังหวัด รวมถึง สมาคมผู้สื่อข่าว ภาคเหนือ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในกลุ่มคนส่วนใหญ่ ได้พิจารณาบุคคลที่คิดว่าเหมาะสมในแต่ละสาขา ซึ่งได้พิถีพิถันเลือกสรรมาอย่างดี พร้อมด้วย “Bright & Charm Trophy” สัญลักษณ์แทนคำขอบคุณ ในปีนี้ ที่ได้ถูกออกแบบลักษณะให้เป็นเส้นโค้ง เปรียบเสมือนสายรุ้ง สื่อถึงเส้นทางแห่งความดี ที่แต่ละท่านมุ่งมั่น ตั้งใจเสียสละเพื่อสังคม และได้ฝ่าฟันอุปสรรคไปจนถึงปลายสายรุ้งแห่งความสำเร็จ

โดยรางวัลแรก รางวัลด้านการศึกษา ได้แก่ …
1.อาจารย์นารีรัตน์ จ๊ะโด ปัจจุบันเป็นคุณครูผู้สอนในโรงเรียนบ้านหนองมณฑา(มอวาคี) สังกัดสมาคมศูนย์รวมการศึกษา และวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย

ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็น “ครู” ผู้เสียสละ และทุ่มเทอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการพัฒนาทั้งความรู้ด้านวิชาการ และคุณค่าแห่งความดีงามด้านจิตใจให้แก่เด็ก และเยาวชนในดินแดนมาตุภูมิ ที่ศูนย์รวมการศึกษา และวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา บ้านหนองมณฑา (บ้านมอวาคี)

อาจารย์กล่าวว่า “ถึงแม้ข้าพเจ้าจะมีความท้อแท้ในบางครั้ง แต่ด้วยหน้าที่ และ เด็ก ๆ ที่รอเราอยู่ ทำให้เรามีกาลังใจในการทำงาน ขอบคุณรางวัลนี้ ทำให้เห็นว่า สังคมไทยไม่ทอดทิ้งกันคะ”

2.ด.ต. สุมน ขันติพิทักษ์กุล ผู้บังคับหมู่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ผู้ทำหน้าที่ครูใหญ่ โรงเรียน ตชด.บ้านตุน อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน และเป็นผู้สืบสานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอย่างต่อเนื่อง จนได้รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้น 2 ในฐานะผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการตามพระราชดำริฯ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตความเป็นครูตำรวจตระเวนชายแดนคนหนึ่ง “ครู ตำรวจตระเวนชายแดน เราต้องทำหน้าที่ได้ ทุกอย่าง เป็นทั้ง คุณครู เป็นทั้งหมอ และ ตำรวจ พวกเราถือเป็น ผู้ปิดทองหลังเขา ครับ” ด.ต. สุมน กล่าว

รางวัลด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ได้แก่…
3. คุณสุมิตรชัย หัตถสาร ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น สำนักทนายความ
ผู้เปรียบเสมือนตราชั่งที่ผดุงความยุติธรรมของสังคม และต่อสู้เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ทั้งกรณีชาวบ้านปางแดงที่ถูกดำเนินคดีข้อหาบุกรุกป่าสงวน คดีชาวบ้านชน เผ่าม้ง ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง ที่กำลังจะถูกยุบหมู่บ้าน จำนวน 49 ครอบครัว และคดีชาวบ้านกับชนเผ่ากะเหรี่ยงที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากซึ่งถูกจับข้อหาบุกรุกป่าสงวน “รางวัลนี้นับเป็นรางวัลที่มีเกียรติสำหรับผม ขอมอบรางวัลนี้ให้กับพี่ ๆ ทนายความ และขอเป็นกำลังใจให้กับนักกฎหมายทุกท่านครับ”

รางวัลด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่...
4.รศ.ดร. อานัฐ ตันโช : รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รศ.ดร. อานัฐ ได้ใช้ความรู้ และความเชี่ยวชาญในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผสมผสานด้วยความมุ่งมั่น และทุ่มเท ก่อกำเนิดเป็นโครงการมากมาย อาทิ โครงการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะ และผลิตปุ๋ยเพื่อการค้า โครงการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ การทำ เกษตรธรรมชาติ รวมถึงการอุทิศตนเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับ และได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานบริการวิชาการดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และที่น่าเชิดชูยิ่งกว่าคือการอุทิศตนทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทในมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน

รางวัลด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ได้แก่ .....
5. ผศ.ลิปิกร มาแก้ว : ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หนึ่งในภารกิจอันทรงคุณค่าคือการร่วมก่อตั้ง และเป็นที่ปรึกษาโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ทั้งยังอุทิศตนเป็นวิทยากรบรรยายอบรมด้านศิลปะล้านนาแก่นักศึกษาไทยและนานาชาติ อีกทั้งยังร่วมเขียนภาพจิตรกรรมลายคำล้านนา พระราชประวัติพญามังราย 18 ภาพ ณ วัดต้นโชค อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นต้นแบบในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่กับ สังคมไทยสืบไป คือบทพิสูจน์ของความมุ่งมั่นในการถ่ายทอดความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมล้านนา เพื่อให้ผู้อื่นได้สัมผัสกับสุนทรียภาพที่มีความเป็นมาอันเก่าแก่และงดงาม
“สิ่งที่งดงามที่สุด ของการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา คือการที่เราได้รับแรงบันดาลใจจากคนต้นแบบรุ่นก่อน ๆ สำหรับผม เป็นคนตัวเล็ก ๆ ที่อยากจะเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่ และจะเป็นแรงบันดาลใจ ที่จะส่งต่อให้กับแรงบันดาลใจรุ่นลูก รุ่นหลาน ต่อไป”

6. อาจารย์รำพัด โกฎแก้ว: ผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรมศึกษา
ด้วยเจตนารมณ์อันหนักแน่นของอาจารย์ในการสืบทอด ฟื้นฟูงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านทุกสาขา อย่างมุ่งมั่นและต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี โดยเป็นผู้ก่อตั้งโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูการแต่งกายแบบพื้นเมืองเชียงใหม่ รวมถึงโครงการต่างๆ ที่ช่วยสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่สู่คนรุ่นหลังต่อไปอีกมากมาย อาทิ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูโบราณพิธี โครงการกาดหมั้ววัฒนธรรม โครงการอนุรักษ์ดอกไม้เมือง และโครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์กว่า 9 พิพิธภัณฑ์ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างจิตสำนึก และปลุกกระแสงานวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในสังคม รวมทั้งทำให้บุคคลทั่วไปเห็น และชื่นชมคุณค่าของมรดกพื้นบ้านอันสง่างามอย่างภาคภูมิใจ

รางวัลด้านอุทิศตนเพื่อสังคม ได้แก่ ...
7. คุณผ่องพรรณ ปาละพงศ์ : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด
ด้วยความตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม เธอคนนี้ได้ให้การส่งเสริมโครงการทวิภาคี ร่วมกับมหาวิทยาลัย วิทยาลัยและโรงเรียน ด้วยการสนับสนุนด้านสถานที่ฝึกงาน และการศึกษาดูงานมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังช่วยสนับสนุนชุมชนหลิ่งกอกในการพัฒนาอาชีพสตรี เพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

8.คุณณรงค์ ชวสินธุ์ : อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
นับตั้งแต่การดำรงตำแหน่งกรรมการ “ศูนย์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เพื่อดูแลชุมชนให้ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความสุข การเป็นกรรมการ มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมืองเชียงใหม่ และด้วยเจตนารมณ์อันแรงกล้าในการปลุกกระแสสำนึกรักษ์ความดีให้เกิดแก่ผู้คนในสังคม ร่วมด้วยสายป่านแห่งความดีงามที่สั่งสมมาตลอดชีวิตการทำงาน ทำให้คุณณรงค์ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ชั้น 5 สำหรับบุคคลซึ่งกระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน เป็นบุคคลต้นแบบแห่งแรงบันดาลใจที่ควรค่าแก่การเชิดชู

ปิดท้ายงานด้วย ผู้บริหารใหญ่ แห่ง ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน คุณปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้ผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้ง 8 ท่าน พร้อมกับการปิดท้ายกับค่ำคืนแห่งความประทับใจด้วยโชว์สุดพิเศษ จาก แก้ม เดอะสตาร์ และโดม ปกรณ์ ลัม ที่มาพร้อมกับบทเพลงแห่งความประทับใจ เพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับเหล่าบุคคลต้นแบบแห่งความดี ให้ผ่านกับอุปสรรคขวากหนาม แต่ด้วยแรงผลักดันที่เต็มไปด้วยความตั้งใจจะส่งให้เป็นพลังให้เราถึงจุดหมาย

นับเป็นอีกหนึ่งงานในความทรงจำของทุกคน และ จะเป็นการจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้กับ กลุ่มคนเล็กๆ ที่อยากจะเดินรอยตาม เพื่อคิด และ ลงมือทำความดี เพื่อผู้อื่นในสังคม สู่การเชื่อมร้อยจนกลายเป็นเครือข่ายของกลุ่มคนต่างๆ ที่จะผนึกกำลังกัน จนกลายเป็นเครือข่ายแห่งการส่งทอดความดีต่อกันและกันอย่างไม่รู้จบ

**********************************************************************************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ # ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
โทร. 0-2248-2626-35 ต่อ 428, 429, 445 สมฤทัย(เอ๋) 081-430-5909 / เพ็ญสุดา (ผึ้ง) 086-677-6313)

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012

Robinson Bright & Charm Awards 2012