Event Gallery

โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน
โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียนโรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน

เพราะการศึกษาคือรากฐานของสังคม ถ้าเด็ก ๆ ทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อนาคตของประเทศไทยจะต้องสดใส อย่างแน่นอน “ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน” ผู้นำธุรกิจค้าปลีก มุ่งมั่นตอบแทนสังคมด้วยการมีส่วนร่วมในด้านพัฒนาการศึกษาการศึกษาอย่างต่อเนื่องแบบครบวงจร กับ โครงการ “โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ     พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  ซึ่งปัจจุบันได้จัดทำโครงการนี้เป็น ปีที่ 6 ติดต่อกัน นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า
ในปีนี้ โรบินสัน เรายังคงเดินหน้าสานต่อโครงการ “โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน” ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของการดำเนินธุรกิจในการให้การสนับสนุนด้านการศึกษา
แก่เยาวชนไทยและผู้ด้อยโอกาส
ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูและนักเรียนในพื้นที่ชนบทและขาดแคลน ให้มีสภาพการเรียนการสอนที่น่าจูงใจทันสมัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ด้วยการช่วยเหลือซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน ห้องสมุด โรงอาหาร ห้องน้ำ อาคารอเนกประสงค์ สวนเกษตร พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จำเป็นให้แก่โรงเรียน
และในปีนี้เรายังรณรงค์และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมและมีจิตสาธารณะเพื่อตอบแทนกลับคืนสู่สังคมในด้านต่าง ๆ เพราะเชื่อว่าพนักงานเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน และสังคมของตนเอง รวมถึงยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างความสมานสามัคคีของบุคลากรในองค์กรได้อีกด้วย”   
สำหรับโครงการ“ โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน” โรบินสันเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศ เขียนจดหมายบอกเล่าถึงปัญหาของการขาดแคลนด้านสื่อการเรียน  การสอน หรืออุปกรณ์การเรียนที่โรงเรียนประสบปัญหาอยู่ ส่งไปยังห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ ทุกภูมิภาค ซึ่งเราได้ทำการคัดเลือกโดยเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อันประกอบด้วย ตัวแทนภาคการศึกษา สื่อมวลชนท้องถิ่น ตัวแทนลูกค้า และผู้จัดการสาขา ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยคัดเลือกให้เหลือเพียง 85 โรงเรียน จาก 2,000 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวยังคงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปลายปี 2554 และยังขาดแคลนงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซม รวมทั้งอุปกรณ์การเรียน การสอนอีกมาก
ทั้งนี้ โรบินสัน ได้เริ่มทะยอยดำเนินการส่งมอบเงินสนับสนุนการศึกษาในโครงการฯ ทั่วประเทศ พร้อมกับ วันดีเดย์ ที่เหล่าอาสาสมัครลงพื้นที่ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน จนถึง ธันวาคม 2555  อาทิเช่น :-
ภาคกลาง
เขตมีนบุรี โรงเรียนสามแยกท่าไข่, โรงเรียนคู้บอน, โรงเรียนจินดาบำรุง
จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนวัดอู่ข้าว , โรงเรียนคลองขวาง, โรงเรียนวัดเพิ่มทาน
จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนบ้านเขาถ่าน, โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร),โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ (บุญเหลือประชาสงเคราะห์), โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์, โรงเรียนรุจิรพัฒน์
ภาคตะวันออก
จังหวัดชลบุรี โรงเรียนบ้านทรายมูล, โรงเรียนวัดแปลงเกตุ, โรงเรียนบ้านเขาแรด, โรงเรียนวัดบุญราศรี,
ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านมณฑา, โรงเรียนวัดทุ่งศาลา, โรงเรียนบ้านหัวนา, โรงเรียนบ้านสันป่าแดง
จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนบ้านป่าแดง, โรงเรียนบ้านซุ้มน้อยขี้เหล็ก, บ้านวัดหาดใหญ่, โรงเรียนบ้านปลักแรด, โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์,  โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่,โรงเรียนบ้านห้องชัน,โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์),โรงเรียนพังเคนพิทยา,โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด
ภาคใต้
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โรงเรียนบ้านพรุตู, โรงเรียนบ้านทับยาง, โรงเรียนบ้านนาจะแหน ,โรงเรียนบ้านหัวไทร, โรงเรียนบ้านเขาจันทร์

ซึ่งเหล่าพนักงานจิตอาสา พร้อมทั้งผู้บริหารได้ร่วมกันเข้าไปฟื้นฟู และซ่อมแซมอาคารเรียน ตลอดจนปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้กับโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น การบูรณะแปลงเกษตรกรรม ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกต้นไม้ยืนต้น ทาสีสนามเด็กเล่น ทาสีซ่อมประตู-หน้าต่าง และอาคารเรียน พร้อมลงมือปลูกไม้ดอก-ไม้ประดับ และยังร่วมสอนหนังสือนักเรียน และกิจกรรมสันทนาการ ให้กับน้อง ๆ พร้อมมอบรางวัลให้แก่เด็กนักเรียนที่ร่วมตอบปัญหา และเล่นเกมส์ สร้างบรรยากาศเป็นกันเองย่างสนุกสนาน ปิดท้ายด้วยการมอบทุนการศึกษา รวมทั้งมอบสื่อการเรียนการสอนต่างๆอุปกรณ์กีฬา เพื่อเติมเต็มความสุขและรอยยิ้มให้แก่เด็ก ๆ
โดย อาจารย์ กุลธิดา ค้อโนนแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพื่มทาน จังหวัดปทุมธานี บอกถึงความรู้สึกว่า “ซาบซึ้งในความช่วยเหลือ จากทางโรบินสัน  ซึ่งถือเป็นภาคเอกชน ที่มาร่วมแบ่งปันความสุขให้กับสังคม   สำหรับโรงเรียนวัดเพิ่มทาน เป็นโรงเรียนวัด ขนาดเล็ก ที่ห่างไกลจากชุมชน ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และยาที่หน่วยงานภายนอก จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือ  สำหรับความช่วยเหลือที่ได้รับในครั้งนี้ไม่ได้มีคุณค่าแค่เพียงวัตถุเท่านั้น แต่ยังเป็นการฟื้นฟูสภาพจิตใจของเด็กนักเรียน รวมถึงคุณครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอีกด้วย ซึ่งดิฉันก็ขอขอบคุณแทนนักเรียน 85 โรงเรียนทั่วประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการดีๆ เช่นนี้ และขอให้ทาง โรบินสัน เปิดโอกาสให้เยาวชนไทย ได้รับการสนับสนุนเช่นนี้ตลอดไป และ ดิฉันเชื่อว่าอนาคตของชาติเรา จะต้องเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพแน่นอนค่ะ”
ด.ญ. อัจฉรา ต่วนชะเอม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนวัดเพื่มทาน  จังหวัดปทุมธานี นักเรียนที่เขียนเรื่องราวความฝัน เข้าไปชิงทุนในโครงการฯ เล่าให้ฟังว่า  “ห้องสมุดเดิมของโรงเรียน ถูกรื้อทิ้ง เนื่องจาก ไปขวางพื้นที่สร้างโบสถ์ของวัดฯ  นอกจากนั้น พื้นที่ชั้นล่างของอาคารเรียน ซึ่งเป็นพื้นที่ห้องอาหาร, ห้องเรียนน้องๆชั้นอนุบาล รวมไปถึง    สื่อการเรียนการสอนบางส่วน ได้รับความเสียหายจากวิกฤตอุทกภัยน้ำท่วม อย่างหนัก ในปี 2554 และยังไม่ได้รับการบูรณะ เนื่องจากทางโรงเรียนไม่มีงบประมาณเพียงพอ   หนูเคยได้อ่านหนังสือในห้องสมุด ก็ไม่ได้อ่าน เคยได้ทานอาหารในพื้นที่โรงอาหารที่สะอาด แต่ตอนนี้ต้องทนทานอาหารบนโต๊ะที่เป็นเชื้อรา   หนูจึงเขียนจดหมายไปยัง ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขารังสิต ว่า ถ้าหนูได้ทุนการศึกษาจากโครงการนี้ หนูจะเอามาทำห้องสมุด ซ่อมห้องเรียนให้น้องๆอนุบาล และซ่อมโรงอาหารให้เพื่อนๆ   ซึ่งเมื่อทางพี่ๆโรบินสัน ก็ได้ติดต่ออาจารย์กลับมา หนูรู้สึก    ดีใจมาก และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญกับข้อความคำพูดของเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่ง   และวันนี้ ความฝันที่หนูอยากมอบให้ อาจารย์และเพื่อนๆ ก็สำเร็จแล้ว  เมื่อพวกพี่ๆได้มาช่วยกันซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพที่สวยงาม น้องชั้นอนุบาลจะได้มีห้องเรียนที่สวยงาม ไม่ต้องใช้พื้นที่ในโรงอาหารเรียนหนังสืออีกต่อไป” น้องกล่าวด้วยใบหน้าเปื้อนรอยยิ้ม

อาจารย์ อินสม คุณา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งศาลา จังหวัดเชียงใหม่ บอกถึงความรู้สึกว่า “ขอบคุณในน้ำใจของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ที่เป็นบริษัทที่ใหญ่แต่ก็นึกถึงและใส่ใจในด้านการศึกษาของโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล แม้หลายๆคนอาจจะเห็นว่าสิ่งที่นักเรียนร้องขอไปอาจมีมูลค่าไม่มาก แต่สามารถเปลี่ยนวิถีของคนในชุมชนได้เลยทีเดียว”

 

ด.ญ.ชลธิชา ไชยปัญญา จากโรงเรียนโรงเรียนวัดทุ่งศาลา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขาดแคลนเครื่องกรองน้ำ และทำน้ำเย็น  บอกว่า "ดีใจมาก และขอบคุณพี่ ๆ ช่วยเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็น หนูจะได้มีน้ำที่สะอาด และไม่ต้องนำน้ำมาจากบ้าน รวมทั้งที่มาช่วยซ่อมแซมอาคารเรียน และจัดกิจกรรมดี ๆ ให้กับพวกเรา ซึ่งพวกเราจะตั้งใจเรียนเพื่อตอบแทนความดีของพี่ ๆ"

แม้ว่าอากาศจะร้อนจนทำให้เหนื่อยล้าแต่ชาวจิตอาสาทุกคนก็ยังยิ้มและร่วมกันปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้กับโรงเรียนจนสำเร็จ และยิ่งรอยยิ้มแห่งมิตรภาพและ
คำ
ขอบคุณที่มาจากใจของน้องๆ และคุณครู  ก็ทำให้อิ่มเอมใจทั้งผู้ให้และผู้รับ เป็นภาพความทรงจำที่เปี่ยมไปด้วยพลังความสามัคคี
นายปรีชา กล่าวทิ้งท้ายว่า  โรบินสัน หวังว่า ความตั้งใจในปณิธานที่แน่วแน่ของพลังจิตอาสาพนักงานโรบินสันในทุกสาขาทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมในโครงการ โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน    85 โรงเรียน”จะช่วยเพิ่มโอกาสทางด้านการศึกษา เป็นเสมือนพื้นฐานของการเริ่มต้นชีวิต ที่ดี ส่งเสริมให้เยาวชน มีความผูกพัน รู้รักการเรียน รวมถึงการสร้างสรรบรรยากาศแห่ง  การเรียนรู้ เสริมสร้างพัฒนาการทั้ง ในด้านสติปัญญาและอารมณ์ เพื่อพัฒนาเยาวชน      ให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ # โทร. 0-2248-2626-35 ต่อ 428,429

สมฤทัย(เอ๋) 081-430-5909 / ปริฐา (เป้)  089-605-5379

แกรนด์ พระราม 9

โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน

โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน

โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน

โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน

โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน

โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน

โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน

โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน

โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน

โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน

โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน

โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน

โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน

โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน

โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน

โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน

โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน

โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน

โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน

โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน

โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน

โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน

โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน

โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน

โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน

โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน

โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน

โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน

โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน

โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน

โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน

โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน

โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน

โรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน