Event Gallery

โรบินสัน ตัดสิน Big-4 Days ประกาศผลชนะเรียงความ
ในโครงการ "โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน"
ชิงทุนพัฒนาโรงเรียน มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาทโรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

   คุณปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง และสมาชิกจิตอาสา ลงมติคัดเลือกจดหมายเรียงความจากเยาวชนทั่วประเทศกว่า 1,000 ฉบับ ที่ส่งเข้ามาชิงทุนพัฒนาโรงเรียน ในโครงการ "โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน" รอบชิงชนะเลิศ ประกาศผล 86 โรงเรียน ที่ได้รับทุน รร.ละ 10,000 บาท และอีก 4 โรงเรียน ที่จะได้รับทุนก้อนใหญ่ ทำกิจกรรม Big – 4 Days ในการบูรณะโรงเรียน ให้สมบูรณ์แบบ มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อตอบแทนสังคมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาแบบครบวงจร โดยทุนดังกล่าวจะนำไปสร้างและปรับปรุง อาทิ ภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ, อาคารเรียน, โรงอาหาร, แปลงเกษตร, ห้องสมุด, คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ในช่วงเดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2556 นี้ โดยได้ทำการตัดสิน ณ ห้องอบรม ชั้น 14สำนักงานใหญ่ บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สำนักงานออฟฟิศ พระราม 9 เมื่อวันก่อน โดยสามารถสอบถามรายชื่อโรงเรียนที่ชนะการประกวดฯ ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ทุกสาขา ทั่วไทย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน

โรบินสันสานฝันให้น้อง : 86 ฝัน 86 โรงเรียน