Event Gallery

โรบินสัน ประกาศยุทธศาสตร์ ปี 57 ผงาดลุย"อาเซียน"
ขยาย 5 สาขาในไทย และ 2 สาขา ในเวียดนาม
พร้อมรุกกลยุทธ์ "สร้างยอดขาย ชิงส่วนแบ่งตลาดทำกำไรสูงสุด"


ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลบุกเวียดนาม

   นายอลัน ทอมสัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ แม่ทัพคนใหม่ของ บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน พร้อมด้วยทีมคณะผู้บริหารระดับสูง นำโดย นายเจอราร์ด แมกเกิร์ก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารสินค้า ,นายสุกิตติ กิตติภัสสร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจ , นายอนันต์ ตันติปัญญาคุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ , นางรัตนา อนุนตการุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ สายบริหารสินค้า , นางสาวอรวรรณ ทิพย์สุวรรณพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า และ นางสาวนุจจรี สันทัดวนิช Financial Controller ร่วมแถลงข่าวทิศทางธุรกิจประจำปี 2557 ด้วยกลยุทธ์ "TO PROFITABLE GROW OUR MARKET SHARE" มุ่งสร้างยอดขาย ชิงส่วนแบ่งตลาด ทำกำไรสูงสุด โดยตั้งเป้ายอดขายสิ้นปี เติบโต 10 % ด้วยทิศทางหลักในการดำเนินธุรกิจ ปี 2557 ดังนี้

- สร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- ขยายสาขาใหม่อย่างมีประสิทธิภาพบนทำเลที่มีศักยภาพ ยึดครองส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างมั่นคง เดินหน้าขยาย 5 สาขาตามแผนในรูปแบบโมเดล
  "ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์" ด้วยงบลงทุน 5,350 ล้านบาท
- สร้างโอกาสทางธุรกิจในเวียดนามอย่างเต็มรูปแบบ ก้าวแรกขยายสู่ประเทศอาเซียน เปิด "ห้างสรรพสินค้าโรบินส์" ที่กรุงฮานอย อวดโฉม มีนาคม นี้ และสาขาที่สอง
  ณ กรุงโฮจิมินส์ ในเดือน ตุลาคม ด้วยงบลงทุนรวม 400 ล้านบาท
- ความเชี่ยวชาญในการนำเสนอสินค้า
- สร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่โดดเด่นด้วยที่สุดของการบริการเพื่อครองใจลูกค้า
- เพิ่มมูลค่าทางการตลาด และ เพิ่มมูลค่าแบรนด์ "โรบินสัน" ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- นำระบบไอทีเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าเชิงรุก
- สรรหาและรักษาบุคลากร เพื่อรองรับโครงสร้างองค์กรในอนาคต

พร้อมชี้แจงผลประกอบการในปี 56 เติบโตดีต่อเนื่อง ด้วยยอดขาย 24,300 ล้านบาท กำไรโต 19.8% ณ Robinson Headquarter The New Office @ Rama 9 ชั้น 14 อาคารสำนักงานศูนย์การค้าเซ็นทรัลแกรนด์ พระราม 9

รายชื่อตำแหน่งผู้บริหาร
จากซ้ายไปขวา
1.นายสุกิตติ กิตติภัสสร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านวิเคราะห์
2.นางสาวนุจจรี สันทัดวนิช Financial Controller
3.นายเจอราร์ด แมกเกิร์ก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส สายบริหารสินค้า
4.นายอลัน ทอมสัน กรรมการผู้จัดการใหญ่
5. นางรัตนา อนุนตการุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า
6.นางสาวอรวรรณ ทิพย์สุวรรณพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า
7.นายอนันต์ ตันติปัญญาคุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ

โรบินสัน ประกาศยุทธศาสตร์ ปี 57 ผงาดลุยอาเซียน

โรบินสัน ประกาศยุทธศาสตร์ ปี 57 ผงาดลุยอาเซียน

โรบินสัน ประกาศยุทธศาสตร์ ปี 57 ผงาดลุยอาเซียน

โรบินสัน ประกาศยุทธศาสตร์ ปี 57 ผงาดลุยอาเซียน

โรบินสัน ประกาศยุทธศาสตร์ ปี 57 ผงาดลุยอาเซียน

โรบินสัน ประกาศยุทธศาสตร์ ปี 57 ผงาดลุยอาเซียน

โรบินสัน ประกาศยุทธศาสตร์ ปี 57 ผงาดลุยอาเซียน

โรบินสัน ประกาศยุทธศาสตร์ ปี 57 ผงาดลุยอาเซียน

โรบินสัน ประกาศยุทธศาสตร์ ปี 57 ผงาดลุยอาเซียน

โรบินสัน ประกาศยุทธศาสตร์ ปี 57 ผงาดลุยอาเซียน

โรบินสัน ประกาศยุทธศาสตร์ ปี 57 ผงาดลุยอาเซียน

โรบินสัน ประกาศยุทธศาสตร์ ปี 57 ผงาดลุยอาเซียน

โรบินสัน ประกาศยุทธศาสตร์ ปี 57 ผงาดลุยอาเซียน

โรบินสัน ประกาศยุทธศาสตร์ ปี 57 ผงาดลุยอาเซียน

โรบินสัน ประกาศยุทธศาสตร์ ปี 57 ผงาดลุยอาเซียน

โรบินสัน ประกาศยุทธศาสตร์ ปี 57 ผงาดลุยอาเซียน

โรบินสัน ประกาศยุทธศาสตร์ ปี 57 ผงาดลุยอาเซียน

โรบินสัน ประกาศยุทธศาสตร์ ปี 57 ผงาดลุยอาเซียน

โรบินสัน ประกาศยุทธศาสตร์ ปี 57 ผงาดลุยอาเซียน

โรบินสัน ประกาศยุทธศาสตร์ ปี 57 ผงาดลุยอาเซียน

โรบินสัน ประกาศยุทธศาสตร์ ปี 57 ผงาดลุยอาเซียน

โรบินสัน ประกาศยุทธศาสตร์ ปี 57 ผงาดลุยอาเซียน

โรบินสัน ประกาศยุทธศาสตร์ ปี 57 ผงาดลุยอาเซียน

โรบินสัน ประกาศยุทธศาสตร์ ปี 57 ผงาดลุยอาเซียน