Event Gallery

โรบินสัน สร้างปรากฎการณ์ “แคมเปญยีนส์” แห่งปี
กับ “ไอ โก ยีนส์ 2015”


โรบินสัน สร้างปรากฎการณ์ “แคมเปญยีนส์” แห่งปี กับ “ไอ โก ยีนส์ 2015”

    โรบินสัน สร้างปรากฎการณ์ “แคมเปญยีนส์” แห่งปี กับ “ไอ โก ยีนส์ 2015” ตอกย้ำความเป็นผู้นำยีนส์เดสติเนชั่น อวดเทรนด์แฟชั่นยีนส์ 7 Days 7 Styles มิกซ์แอนด์แมทช์ยีนส์ได้ในทุกวัน

     เปิดรันเวย์ยีนส์ 7 วัน 7 สไตล์ - ดร.ธรรม์ จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย คุณจิตตินันท์ หวั่งหลี รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจและด้านการตลาด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เปิดรันเวย์ยีนส์ “Robinson I Go Jeans” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 14 สร้างแรงบันดาลใจในการแต่งยีนส ด้วยธีมคอนเ็ซ็ปต์ “Jeans Everyday” มิกซ์แอนด์แมทช์ยยีนส์ให้สนุกในทุกวัน 7 Days 7 Styles โดยมียีนส์ไอค่อน มิ้นต์ - ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง,สน ยุกต์ ส่งไพศาล และ ฮั่น - อิสริยะ ภัทรมานพ ร่วมประชันโฉมเทรนด์ยีนส์ ณ ลานคัสคาต้า ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค ที่ผ่านมา

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)
1ฮั่่น - อิสริยะ ภัทรมานพ ดารา-นักแสดง
2.คุณ มนตรี ฐิติวิวรรธน์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการขาย ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
3.ดร.ธรรม์ จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
4.คุณคนึงหา แซ่ตั่น ผู้อำนวยการอาวุโสกองบริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
5.คุณจิตตินันท์ หวั่งหลี รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจและด้านการตลาดศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
6.คุณตือ-สมบัษร ถิระสาโรช
7.คุณอุทัยวรรณ พรหมเดเวช ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)

 โรบินสัน สร้างปรากฎการณ์ “แคมเปญยีนส์” แห่งปี กับ “ไอ โก ยีนส์ 2015”

โรบินสัน สร้างปรากฎการณ์ “แคมเปญยีนส์” แห่งปี กับ “ไอ โก ยีนส์ 2015”

 โรบินสัน สร้างปรากฎการณ์ “แคมเปญยีนส์” แห่งปี กับ “ไอ โก ยีนส์ 2015”

โรบินสัน สร้างปรากฎการณ์ “แคมเปญยีนส์” แห่งปี กับ “ไอ โก ยีนส์ 2015”

 โรบินสัน สร้างปรากฎการณ์ “แคมเปญยีนส์” แห่งปี กับ “ไอ โก ยีนส์ 2015”

โรบินสัน สร้างปรากฎการณ์ “แคมเปญยีนส์” แห่งปี กับ “ไอ โก ยีนส์ 2015”

 โรบินสัน สร้างปรากฎการณ์ “แคมเปญยีนส์” แห่งปี กับ “ไอ โก ยีนส์ 2015”

โรบินสัน สร้างปรากฎการณ์ “แคมเปญยีนส์” แห่งปี กับ “ไอ โก ยีนส์ 2015”

 โรบินสัน สร้างปรากฎการณ์ “แคมเปญยีนส์” แห่งปี กับ “ไอ โก ยีนส์ 2015”

โรบินสัน สร้างปรากฎการณ์ “แคมเปญยีนส์” แห่งปี กับ “ไอ โก ยีนส์ 2015”

 โรบินสัน สร้างปรากฎการณ์ “แคมเปญยีนส์” แห่งปี กับ “ไอ โก ยีนส์ 2015”

โรบินสัน สร้างปรากฎการณ์ “แคมเปญยีนส์” แห่งปี กับ “ไอ โก ยีนส์ 2015”

 โรบินสัน สร้างปรากฎการณ์ “แคมเปญยีนส์” แห่งปี กับ “ไอ โก ยีนส์ 2015”

โรบินสัน สร้างปรากฎการณ์ “แคมเปญยีนส์” แห่งปี กับ “ไอ โก ยีนส์ 2015”

 โรบินสัน สร้างปรากฎการณ์ “แคมเปญยีนส์” แห่งปี กับ “ไอ โก ยีนส์ 2015”

โรบินสัน สร้างปรากฎการณ์ “แคมเปญยีนส์” แห่งปี กับ “ไอ โก ยีนส์ 2015”

 โรบินสัน สร้างปรากฎการณ์ “แคมเปญยีนส์” แห่งปี กับ “ไอ โก ยีนส์ 2015”

โรบินสัน สร้างปรากฎการณ์ “แคมเปญยีนส์” แห่งปี กับ “ไอ โก ยีนส์ 2015”

 โรบินสัน สร้างปรากฎการณ์ “แคมเปญยีนส์” แห่งปี กับ “ไอ โก ยีนส์ 2015”

โรบินสัน สร้างปรากฎการณ์ “แคมเปญยีนส์” แห่งปี กับ “ไอ โก ยีนส์ 2015”

 โรบินสัน สร้างปรากฎการณ์ “แคมเปญยีนส์” แห่งปี กับ “ไอ โก ยีนส์ 2015”

โรบินสัน สร้างปรากฎการณ์ “แคมเปญยีนส์” แห่งปี กับ “ไอ โก ยีนส์ 2015”

 โรบินสัน สร้างปรากฎการณ์ “แคมเปญยีนส์” แห่งปี กับ “ไอ โก ยีนส์ 2015”

โรบินสัน สร้างปรากฎการณ์ “แคมเปญยีนส์” แห่งปี กับ “ไอ โก ยีนส์ 2015”

 โรบินสัน สร้างปรากฎการณ์ “แคมเปญยีนส์” แห่งปี กับ “ไอ โก ยีนส์ 2015”

โรบินสัน สร้างปรากฎการณ์ “แคมเปญยีนส์” แห่งปี กับ “ไอ โก ยีนส์ 2015”

 โรบินสัน สร้างปรากฎการณ์ “แคมเปญยีนส์” แห่งปี กับ “ไอ โก ยีนส์ 2015”

โรบินสัน สร้างปรากฎการณ์ “แคมเปญยีนส์” แห่งปี กับ “ไอ โก ยีนส์ 2015”