Event Gallery

“เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม
ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”


เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

    “เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม แบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

    มร.พาเรส ชัวฮัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้าต่างประเทศ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “The Good Shoe Project” โดย เพย์เลส ชูซอร์ส มัลติแบรนด์ช้อปที่นำเสนอแฟชั่นรองเท้าแบรนด์ชั้นนำ นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จับมือแบรนด์รองเท้า แอร์วอล์ค (Airwalk) เชิญชวนคนไทยร่วมแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร เพียงช้อป รองเท้าแอร์วอล์ค(Airwalk) รุ่นใดก็ได้ 1 คู่ ที่ร้านเพย์เลส ชูซอร์ส ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 14 สาขาทั่วประเทศ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2558 เท่ากับร่วมสบทบทุนบริจาครองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ ที่ขาดแคลนรองเท้า โดยจะรวบรวมรองเท้าทั้งหมด ส่งมอบให้เยาวชนตัวน้อยผ่านโครงการ“โรบินสัน สานฝันให้น้อง 88 ฝัน 88 โรงเรียน"ถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมี 2 พี่น้อง คนดัง คุณภัทร และ เด็กหญิง วันใหม่ ฉัตรบริรักษ์ ร่วมเปิดโครงการ ณ บริเวณลานด้านหน้า ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาบางรัก

จากซ้ายไปขวา
คุณอนวัช สังขะทรัพย์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายการตลาด บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
มร.พาเรส ชัวฮัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้าต่างประเทศ บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ภัทร-วันใหม่ ฉัตรบริรักษ์ นักแสดงชิ่อดัง

 “เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

“เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

 “เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

“เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

 “เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

“เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

 “เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

“เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

 “เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

“เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

 “เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

“เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

 “เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

“เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

 “เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

“เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

 “เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

“เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

 “เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

“เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

 “เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

“เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

 “เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

“เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

 “เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

“เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

 “เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

“เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

 “เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

“เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

 “เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

“เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

 “เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

“เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

 “เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

“เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

 “เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

“เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

 “เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

“เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

 “เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”

“เพย์เลส ชูซอร์ส” ร่วมสร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT”