Event Gallery

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ
เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง


Robinson Department Store promotion : ฉลองเปิดตัวสาขาใหม่ ลำดับที่ 40

        (โรบินสัน ทำดี :: 11 มกราคม 2559 จ.เชียงใหม่) นางสาวอุทัยวรรณ พรหมเดเวช ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) และนายวิชัย สมบุญโสด ผู้จัดการทั่วไป ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาเชียงใหม่ พร้อมคณะจิตอาสาโรบินสัน เดินทางข้ามหุบเขา ระยะทางกว่า 330 กม. ใช้เวลาเดินทางถึง 8 ชม. เพื่อนำหมอนผ้าห่มนกโรบินส์, ขนม และสิ่งของจำเป็น พร้อมเงินบริจาค ไปส่งมอบความสุขฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ให้ร.ร.บ้านขุนแม่หยอด ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ พร้อมมอบเงินจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน มูลค่ารวมกว่า 6 หมื่นบาท เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาชุดใหม่ มาทดแทนของเดิมที่ถูกไฟไหม้ (เมื่อ 27ธ.ค.58ที่ผ่านมา) โดยมี นายดิลก ตระกูลรุ่งอำไพ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านขุนหยอด พร้อมตัวแทนครูและนักเรียน เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

        โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอแม่แจ่มถึง 110 กม. (ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ 330 กม. และใช้เวลาเดินทางจากตัวจังหวัด กว่า 8 ชั่วโมง การเดินทางลำบากมากต้องใช้รถโฟร์วิล หรือ รถมอเตอร์ไซด์เท่านั้น) ซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ 27 ธ.ค.58 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ อาคารเรียน ซึ่งเป็นอาคารไม้เก่า อายุประมาณ 34 ปี ถูกเพลิงไหม้เผาไหม้อาคารเรียนเสียหายหมดทั้งหลัง เพลิงใช้เวลา 20 นาที เท่านั้น เหลือเพียงเถ่าถ่าน จึงทำให้เด็กๆกว่า 107 คน ไม่มีห้องเรียน ไม่มีอุปกรณ์การเรียน และที่พักพิง

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)
คนที่ 1-2 ตัวแทนนักเรียนขุนแม่หยอด
คนที่ 3 นายวิชัย สมบุญโสด ผู้จัดการทั่วไป ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาเชียงใหม่
คนที่ 4 นางสาวอุทัยวรรณ พรหมเดเวช ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ บริษัท
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
คนที่ 5 นายดิลก ตระกูลรุ่งอำไพ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านขุนหยอด
คนที่ 6 ตัวแทนครูโรงเรียนขุนแม่หยอด

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง

“โรบินสัน ทำดี” ฉลองวันเด็กฯ เติมรอยยิ้มให้เด็กๆ ใน “รร.บ้านขุนแม่หยอด-เชียงใหม่” ที่ถูกเพลิงไหม้อาคารหมดทั้งหลัง