Event Gallery

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ
ภายใต้โครงการ "โรบินสันสานฝันให้น้อง : 88 ฝัน 88 โรงเรียน” ทั่วไทย ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


Robinson Department Store promotion : ฉลองเปิดตัวสาขาใหม่ ลำดับที่ 40

        มิสเตอร์มาร์ค ซีเนียร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ และคุณจินตนา ศรีเยาวภาศ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) จัดงานบิ๊กดีเดย์ในโครงการด้านการศึกษา “โรบินสัน สานฝันให้น้อง : 88 ฝัน 88 โรงเรียน” นำคณะผู้บริหาร และจิตอาสา 100 คน รวมพลังสรรสร้าง และบูรณาการคลังอาหาร แสนอร่อย อาทิ ฟาร์มไก่ไข่, ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลา,ฟาร์มเกษตร-ผักสวนครัว และเพิ่มคลังสมองของน้องๆ ด้วยการบูรณาการห้องสมุดที่ครบสมบูรณ์เหมาะกับเด็กและชุมชน ทาสีเครื่องเล่นใหม่, มูลค่ารวมกว่า 2 แสนบาท พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อสุขอนามัยที่ดีของน้องๆ และอุปกรณ์การศึกษาอีกมากมาย ให้กับ ร.ร.วัดหนองจอกใหญ่ จ.สระบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบ พร้อมด้วย , ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีเขต 2, พันโทศุภณัฐ ทองธรรมชาติ รองผู้บังคับกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุง ส่วนหลัง, คุณเทเวศร์ มีศรี ปลัดอาวุโส อ.หนองแค จ.สระบุรี และ คุณสัมฤทธิ์ จีรจิตต์ ผอ.รร.วัดหนองจอกใหญ่ พร้อมเด็กๆเป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี

(บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา)
พันโทศุภณัฐ ทองธรรมชาติ      รองผู้บังคับกองพันสรรพาวุธ๙อมบำรุง เขตหลัง
คุณจินตนา ศรีเยาวภาศ           ผู้อำนวยการเขต สายปฏิบัติการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
มร..มาร์ค ซีเนียร์                   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
คุณเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ             รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
คุณสัมฤทธิ์ จีรจิตต์                 ผอ..ร.ร.วัดหนองจอกใหญ่
ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีเขต 2
คุณเทเวศร์ มีศรี                     ปลัดอาวุโส อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ

โรบินสัน ส่งมอบความสุข จัดบิ๊กดีเดย์ สรรค์สร้างคลังอาหาร และคลังสมองให้น้องๆ