Event Gallery


ประชุมทิศทางธุรกิจ Robinson Suppliers’ Day 2016-2020


Robinson Department Store promotion : ฉลองเปิดตัวสาขาใหม่ ลำดับที่ 40

ประชุมทิศทางธุรกิจ Robinson Suppliers’ Day 2016-2020

        มร. อลัน ทอมสัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมผู้บริหารระดับสูง จัดงานประชุมทิศทางธุรกิจ
Robinson Suppliers’ Day 2016-2020 เพื่อชี้แจงทิศทางในการบริหารธุรกิจและกลยุทธ์การดำเนินงาน ของ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ร่วมกันกับพันธมิตรผู้ร่วมค้ากว่า 200 บริษัท โดยได้รับเกียรติจาก พันธมิตรรายใหญ่ อาทิ คุณ เซรีน่า วูน-ฮาฟรี่ลัค ผู้จัดการทั่วไป
แผนกผลิตภัณฑ์ความงามชั้นสูง บริษัท ลอรีอัล ไทยแลนด์จำกัด;, คุณปีเตอร์ ฮอมบาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าแฟชั่น บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด,
คุณสิริวรรณ นิจกิจจาทร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมจับมือ สร้างความเชื่อมั่นในการมุ่งสู่จุดหมายแห่งความสำเร็จร่วมกัน
ณ อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ พระราม 9

บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา
1. คุณเฉลิมชัย วจีทวีสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาร์เซียโน่ จำกัด
2. คุณแทมมี่ โท ผู้จัดการทั่วไป บริษัท จิออดาโน (ไทย) จำกัด
3. คุณ เซรีน่า วูน-ฮาฟรี่ลัค ผู้จัดการทั่วไป แผนกผลิตภัณฑ์ความงามชั้นสูง บริษัท ลอรีอัล ไทยแลนด์จำกัด
4. คุณอรวรรณ ทิพย์สุวรรณพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
5. คุณอลัน ทอมสัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
6. คุณวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารทรัพย์สินและศูนย์การค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
7. คุณปีเตอร์ ฮอร์นบี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าแฟชั่น บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
8. คุณสิริวรรณ นิจกิจจาทร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

“โรบินสัน” เปิดประสบการณ์ช้อปคลายร้อน ว้าว! ไปกับซัมเมอร์ ฟินเว่อร์ที่อลาสก้า

ประชุมทิศทางธุรกิจ Robinson Suppliers’ Day 2016-2020

“โรบินสัน” เปิดประสบการณ์ช้อปคลายร้อน ว้าว! ไปกับซัมเมอร์ ฟินเว่อร์ที่อลาสก้า

ประชุมทิศทางธุรกิจ Robinson Suppliers’ Day 2016-2020

“โรบินสัน” เปิดประสบการณ์ช้อปคลายร้อน ว้าว! ไปกับซัมเมอร์ ฟินเว่อร์ที่อลาสก้า

ประชุมทิศทางธุรกิจ Robinson Suppliers’ Day 2016-2020

“โรบินสัน” เปิดประสบการณ์ช้อปคลายร้อน ว้าว! ไปกับซัมเมอร์ ฟินเว่อร์ที่อลาสก้า

ประชุมทิศทางธุรกิจ Robinson Suppliers’ Day 2016-2020

“โรบินสัน” เปิดประสบการณ์ช้อปคลายร้อน ว้าว! ไปกับซัมเมอร์ ฟินเว่อร์ที่อลาสก้า

ประชุมทิศทางธุรกิจ Robinson Suppliers’ Day 2016-2020

“โรบินสัน” เปิดประสบการณ์ช้อปคลายร้อน ว้าว! ไปกับซัมเมอร์ ฟินเว่อร์ที่อลาสก้า

ประชุมทิศทางธุรกิจ Robinson Suppliers’ Day 2016-2020

“โรบินสัน” เปิดประสบการณ์ช้อปคลายร้อน ว้าว! ไปกับซัมเมอร์ ฟินเว่อร์ที่อลาสก้า

ประชุมทิศทางธุรกิจ Robinson Suppliers’ Day 2016-2020

“โรบินสัน” เปิดประสบการณ์ช้อปคลายร้อน ว้าว! ไปกับซัมเมอร์ ฟินเว่อร์ที่อลาสก้า

ประชุมทิศทางธุรกิจ Robinson Suppliers’ Day 2016-2020

“โรบินสัน” เปิดประสบการณ์ช้อปคลายร้อน ว้าว! ไปกับซัมเมอร์ ฟินเว่อร์ที่อลาสก้า

ประชุมทิศทางธุรกิจ Robinson Suppliers’ Day 2016-2020

“โรบินสัน” เปิดประสบการณ์ช้อปคลายร้อน ว้าว! ไปกับซัมเมอร์ ฟินเว่อร์ที่อลาสก้า

ประชุมทิศทางธุรกิจ Robinson Suppliers’ Day 2016-2020

“โรบินสัน” เปิดประสบการณ์ช้อปคลายร้อน ว้าว! ไปกับซัมเมอร์ ฟินเว่อร์ที่อลาสก้า

ประชุมทิศทางธุรกิจ Robinson Suppliers’ Day 2016-2020

“โรบินสัน” เปิดประสบการณ์ช้อปคลายร้อน ว้าว! ไปกับซัมเมอร์ ฟินเว่อร์ที่อลาสก้า

ประชุมทิศทางธุรกิจ Robinson Suppliers’ Day 2016-2020

“โรบินสัน” เปิดประสบการณ์ช้อปคลายร้อน ว้าว! ไปกับซัมเมอร์ ฟินเว่อร์ที่อลาสก้า

ประชุมทิศทางธุรกิจ Robinson Suppliers’ Day 2016-2020

“โรบินสัน” เปิดประสบการณ์ช้อปคลายร้อน ว้าว! ไปกับซัมเมอร์ ฟินเว่อร์ที่อลาสก้า

ประชุมทิศทางธุรกิจ Robinson Suppliers’ Day 2016-2020

“โรบินสัน” เปิดประสบการณ์ช้อปคลายร้อน ว้าว! ไปกับซัมเมอร์ ฟินเว่อร์ที่อลาสก้า

ประชุมทิศทางธุรกิจ Robinson Suppliers’ Day 2016-2020

“โรบินสัน” เปิดประสบการณ์ช้อปคลายร้อน ว้าว! ไปกับซัมเมอร์ ฟินเว่อร์ที่อลาสก้า

ประชุมทิศทางธุรกิจ Robinson Suppliers’ Day 2016-2020

“โรบินสัน” เปิดประสบการณ์ช้อปคลายร้อน ว้าว! ไปกับซัมเมอร์ ฟินเว่อร์ที่อลาสก้า

ประชุมทิศทางธุรกิจ Robinson Suppliers’ Day 2016-2020

“โรบินสัน” เปิดประสบการณ์ช้อปคลายร้อน ว้าว! ไปกับซัมเมอร์ ฟินเว่อร์ที่อลาสก้า

ประชุมทิศทางธุรกิจ Robinson Suppliers’ Day 2016-2020

“โรบินสัน” เปิดประสบการณ์ช้อปคลายร้อน ว้าว! ไปกับซัมเมอร์ ฟินเว่อร์ที่อลาสก้า

ประชุมทิศทางธุรกิจ Robinson Suppliers’ Day 2016-2020

“โรบินสัน” เปิดประสบการณ์ช้อปคลายร้อน ว้าว! ไปกับซัมเมอร์ ฟินเว่อร์ที่อลาสก้า

ประชุมทิศทางธุรกิจ Robinson Suppliers’ Day 2016-2020

“โรบินสัน” เปิดประสบการณ์ช้อปคลายร้อน ว้าว! ไปกับซัมเมอร์ ฟินเว่อร์ที่อลาสก้า

ประชุมทิศทางธุรกิจ Robinson Suppliers’ Day 2016-2020

“โรบินสัน” เปิดประสบการณ์ช้อปคลายร้อน ว้าว! ไปกับซัมเมอร์ ฟินเว่อร์ที่อลาสก้า

ประชุมทิศทางธุรกิจ Robinson Suppliers’ Day 2016-2020

“โรบินสัน” เปิดประสบการณ์ช้อปคลายร้อน ว้าว! ไปกับซัมเมอร์ ฟินเว่อร์ที่อลาสก้า

ประชุมทิศทางธุรกิจ Robinson Suppliers’ Day 2016-2020

“โรบินสัน” เปิดประสบการณ์ช้อปคลายร้อน ว้าว! ไปกับซัมเมอร์ ฟินเว่อร์ที่อลาสก้า

ประชุมทิศทางธุรกิจ Robinson Suppliers’ Day 2016-2020

“โรบินสัน” เปิดประสบการณ์ช้อปคลายร้อน ว้าว! ไปกับซัมเมอร์ ฟินเว่อร์ที่อลาสก้า

ประชุมทิศทางธุรกิจ Robinson Suppliers’ Day 2016-2020

“โรบินสัน” เปิดประสบการณ์ช้อปคลายร้อน ว้าว! ไปกับซัมเมอร์ ฟินเว่อร์ที่อลาสก้า

ประชุมทิศทางธุรกิจ Robinson Suppliers’ Day 2016-2020

“โรบินสัน” เปิดประสบการณ์ช้อปคลายร้อน ว้าว! ไปกับซัมเมอร์ ฟินเว่อร์ที่อลาสก้า

ประชุมทิศทางธุรกิจ Robinson Suppliers’ Day 2016-2020

“โรบินสัน” เปิดประสบการณ์ช้อปคลายร้อน ว้าว! ไปกับซัมเมอร์ ฟินเว่อร์ที่อลาสก้า

ประชุมทิศทางธุรกิจ Robinson Suppliers’ Day 2016-2020