Event Gallery


"โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู”
มื้อแรกแสนอร่อยกับโต๊ะตัวใหม่ ในโรงอาหารของหนู
        “มื้อแรกแสนอร่อยกับโต๊ะตัวใหม่ ในโรงอาหารของหนู”

        คุณคมสัน ขวัญใจธัญญา รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายปฏิบัติการ และ คุณรสอมร โค้วศิริกุล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้าทั่วไป บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร ทำพิธีส่งมอบโรงอาหาร (หลังใหม่) พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันมื้อแรก ให้น้องๆ ได้อิ่มอร่อย บนโต๊ะ-เก้าอี้ ตัวใหม่ ในโครงการ “โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู” มูลค่า 2.3 แสนบาท พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องครัว Cuizimate (คลูซิเมท) เพื่อสุขอนามัยที่ดีของน้องๆ โดยไม่ต้องปูเสื่อนั่งทานอาหารกลางวันกับพื้นปูนอีกต่อไป และโรงอาหารหลังนี้ จะกลายเป็นศาลาประชาคมของชาวบ้านในหมู่บ้าน ได้ใช้ประโยชน์ทำกิจกรรมในวันสำคัญๆ อีกด้วย โดยได้รับเกียรติจาก คุณสังวาลย์ ศรีโคตร รองผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จ.สกลนคร พร้อมด้วย คุณจักรทิพย์ ทอนฮามแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงขวาง เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงเรียนบ้านดงขวาง ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร

 

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู