Event Gallery


การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี
ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016
        ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จัดโครงการกับการเฟ้นหา ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016 “ทูตแห่งการบริการ”

        โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง “โรบินสัน” กับ “ลูกค้า” และเป็นต้นแบบของการบริการที่ดี รวมทั้งสามารถสื่อถึงบริษัทในแง่ที่ดี โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งด้าน ไหวพริบ, ความรู้รอบตัว ความรู้ในเนื้องาน รวมถึง มี Service Mind และบุคลิกภาพที่ดี โดยคัดเลือกผู้เข้าประกวดจากทุกตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็น Division Manager, Department Manager, Customer Service, Cashier และ Sale Staff โดยแบ่งการแข่งขัน ออกเป็น 3 รอบ คือ รอบแรก เป็นการแข่งขันภายในสาขา เพื่อให้เพื่อนร่วมงาน โหวตให้คะแนน เพื่อเฟ้นหาบุคคลที่เหมาะสม จากนั้น ตัวแทนทั้ง 5 คนของแต่ละสาขา จะถูกส่งเข้าไป ประชันไหวพริบและทดสอบความรู้ในหน้าที่ ในรอบ Cluster Group กรรมการคัดเลือก จาก 210 คน คัดเหลือเพียง 60 คน ที่เข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศ

        โดยในรอบชิงชนะเลิศ ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016 ได้รับเกียรติจาก คุณคมสัน ขวัญใจธัญญา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายปฏิบัติการ และคุณภูธดา ธีรเวชชการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน รอบชิงชนะเลิศ โดยมีการแข่งขันทั้ง การแสดงออกด้านบุคลิกภาพและไหวพริบ อย่างเข้มข้น ตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มเพื่อนพนักงานของแต่ละสาขา ยกทีมรวมพลังขนกองเชียร์มาร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดอย่างสนุกสนาน

 

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016

การแข่งขันด้านการบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ROBINSON SERVICE AMBASSADOR 2016