Event Gallery


“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย”
นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท


“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

        คณะผู้บริหารและจิตอาสา จาก โรบินสัน และ เจสสิก้า ร่วมทำกิจกรรม “โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย เพื่อส่งความสุขสู่สังคมจากการรณรงค์ ให้ลูกค้าของโรบินสัน 43 สาขาทั่วไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุนซื้อ “ชุดที่นอนปิกนิกและผ้าห่ม” มูลค่ารวม 300,000 บาท นอกจากนี้ เหล่าจิตอาสา ยังได้ร่วมทำกิจกรรม ร่วมกับชาวบ้าน อาทิ ปลูกหญ้าแฝก เพื่อใช้รากของหญ้าแฝก เป็นผนังยึดหน้าดิน บริเวณริมหน้าผา และก่ออิฐสร้างกำแพงให้กับชาวบ้านอีกด้วย

        โดยงานนี้มี คณะผู้บริหารโรบินสัน และพันธมิตรทางธุกิจ นำโดย คุณอนวัช สังขะทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด, คุณรสอมร โค้วสิริกุลกิจ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้าบ้านและฮาร์ตไลน์ ร่วมด้วย คุณเอกลักษณ์ รุ่งอนันต์ชัย รองประธาน บริษัท ทีแอล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้จัดจำหน่ายชุดเครื่องนอนเจสสิก้า ทำพิธีส่งมอบชุดเครื่องนอน–ผ้าห่ม จำนวน 600 ชิ้น เติมความอบอุ่นให้กับชาวเขาเผ่ามูเซอแดง กว่า 300 คน ที่ประสบอัคคีภัยไฟป่า เผาไหม้เสียหายหมดทั้งหมู่บ้านกว่า 60 หลัง โดยมี คุณสิทธิ์ วงศ์ม่าน ปลัดอาวุโสอำเภอแม่อาย, คณวัฒนา สุวรรณ สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ และคุณสุกิจ จะหวะ ผู้ใหญ่บ้าน เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ชุมชนหมู่บ้านจะนะ” อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

        และนี่คือ ส่วนหนึ่งของพันธกิจสำคัญของโรบินสัน ในการตอบแทนสิ่งดีๆกลับสู่สังคม ภายใต้แนวคิด “โรบินสัน ตอบแทนสังคม ด้วยพลังความดี เพื่อความสุขที่ยั่งยืน”

        #robinsontumdee #โรบินสันทำดี #robinsondepartmentstore

 

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท

“โรบินสันทำดี ร่วมกับ เจสสิก้า...อิงอุ่นจากเมืองสู่ดอย” นำจิตอาสา ร่วมส่งมอบชุดเครื่องนอน-ผ้าห่ม มูลค่ารวม 300,000 บาท