>
Event Gallery


ผู้โชคดีจากแคมเปญ “RobinsOn Loving Mom 2016”


ผู้โชคดีจากแคมเปญ “RobinsOn Loving Mom 2016”

        โรบินสัน จัดพิธีส่งมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีจากแคมเปญ “RobinsOn Loving Mom 2016”
        งานนี้ได้รับเกียรติ คุณอนวัชร สังขะทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด ส่งมอบ
                รางวัลที่ 1 ชุดเครื่องประดับเพชรยูบิลลี่ มูลค่า 1,300,000 บาท (คุณอัญทิวา อุ่นไธสง สาขาราชบุรี)
                รางวัลที่ 2 แหวนเพชรยูบิลลี่ มูลค่า 110,000 บาท
        ให้กับลูกค้าผู้โชคดี ณ บริเวณ Counter ยูบิลลี่ในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน พระราม 9

 

ผู้โชคดีจากแคมเปญ “RobinsOn Loving Mom 2016”

ผู้โชคดีจากแคมเปญ “RobinsOn Loving Mom 2016”

ผู้โชคดีจากแคมเปญ “RobinsOn Loving Mom 2016”

ผู้โชคดีจากแคมเปญ “RobinsOn Loving Mom 2016”

ผู้โชคดีจากแคมเปญ “RobinsOn Loving Mom 2016”

ผู้โชคดีจากแคมเปญ “RobinsOn Loving Mom 2016”