>
Event Gallery


“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้า
ให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2


“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2

        ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จับมือ เพย์เลส ชูซอร์ส มัลติแบรนด์ช้อปที่นำเสนอแฟชั่นรองเท้าแบรนด์ชั้นนำ นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และแบรนด์รองเท้า แอร์วอล์ค (Airwalk) จัดโครงการ “The Good Shoe Project” ปีที่ 2 เชิญชวนคนไทยร่วมแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร เพียงช้อป รองเท้าแอร์วอล์ค (Airwalk) รุ่นใดก็ได้ ที่ร้านเพย์เลส ชูซอร์ส ในห้างสรรพสินค้าโรบินสันทั้ง 30 สาขาทั่วประเทศ วันนี้ ถึง 8 ธันวาคม 2559 เท่ากับร่วมสบทบทุนบริจาครองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ที่ขาดแคลนรองเท้า โดยจะรวบรวมรองเท้าทั้งหมด ส่งมอบให้เยาวชนตัวน้อยผ่านโครงการ “โรบินสัน สานฝันให้น้อง " โดยงานนี้มีดาราและเหล่าเซเลบบริตี้รุ่นใหม่ อาทิ เจี๊ยบ ลลนา, มล.รังษิธร ภาณุพันธ์, จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา และ พิมพิศา ชมะนันทน์ ร่วมเปิดโครงการ ณ บริเวณลานด้านหน้า ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาบางรัก

จากซ้ายไปขวา

1. มล.รังษิธร ภาณุพันธ์ เซเลบบริตี้
2. พิมพิศา ชมะนันทน์ เซเลบบริตี้
3. คุณอรอรุณ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการกองสินค้าแบรนด์ Payless Shoe Source
4. คุณอภิสุวีย์ ชัยอำนวยสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้าต่างประเทศ
5. คุณอุทัยวรรณ พรหมเดเวช ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ
6. จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา เซเลบบริตี้
7. เจี๊ยบ ลลนา นักแสดงชื่อดัง

 

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” สานต่อโครงการแบ่งปันรองเท้าให้กับเด็กผู้ยากไร้ในโครงการ “THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2