>
Event Gallery


เพียงก้าวย่างเล็กๆ สู่สังคมที่แข็งแรงในอนาคต…
บริษัท มาร์เซียโน่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย รองเท้าแบรนด์ Heavy (เฮฟวี่)
ร่วมส่งมอบรองเท้านักเรียน จำนวน 2,560 คู่ มูลค่ารวม 371,846 บาท
ให้กับ 32 โรงเรียน ทั่วทุกภาค ในประเทศไทย ที่เข้าในร่วมกิจกรรม
“โรบินสันสานฝันให้น้อง”


เพียงก้าวย่างเล็กๆ สู่สังคมที่แข็งแรงในอนาคต…
บริษัท  มาร์เซียโน่  จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย รองเท้าแบรนด์ Heavy (เฮฟวี่)
ร่วมส่งมอบรองเท้านักเรียน จำนวน 2,560 คู่ มูลค่ารวม 371,846 บาท
ให้กับ 32 โรงเรียน ทั่วทุกภาค ในประเทศไทย ที่เข้าในร่วมกิจกรรม
“โรบินสันสานฝันให้น้อง”

        สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) และ รองเท้าแบรนด์เฮฟวี่ ที่จัดขึ้น เพื่อส่งความสุขให้น้องๆ เยาวชน ด้วยการเชิญชวนให้ลูกค้าของโรบินสัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุนเพียงซื้อรองเท้า 1,000 บาทขึ้นไป ร่วมสมทบทุน 10 บาท เพื่อนำไปซื้อรองเท้านักเรียนคู่ใหม่ให้น้องๆ มูลค่ารวม 371,846 บาท จากการจัดรายการ ROBINSON SHOES ซึ่งเสร็จสิ้นไปตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค. - 13 พ.ย.59 ที่ผ่านมา

        คุณเฉลิมชัย วจีทวีสิน กรรมการผู้จัดการ ร่วมด้วย คุณอรัญ พรรักษาสกุล ผู้จัดการฝ่ายขาย และ หม่อมหลวงตรีจักร จิตรพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท มาร์เซียโน่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย รองเท้าแบรนด์ Heavy (เฮฟวี่) ทำพิธีส่งมอบรองเท้า จำนวน 2,560 คู่ ให้กับน้องๆ ในโครงการ “โรบินสันสานฝันให้น้อง” แก่โรงเรียนดอยแสนใจ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เป็นโรงเรียนสุดท้ายของโครงการนี้ ด้วยบรรยากาศการส่งมอบที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น คุณเฉลิมชัย วจีทวีสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาร์เซียโน่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย รองเท้าแบรนด์ Heavy (เฮฟวี่) กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้มามอบรองเท้าให้กับน้องๆนักเรียนด้วยตัวเอง รอยยิ้มที่น้องๆ มอบให้ แสดงให้เห็นว่าการแบ่งปันมีคุณค่าและยิ่งใหญ่เสมอ ซึ่งทางบริษัทหวังว่าการส่งต่อรองเท้าในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วยคลายความหนาว และส่งเสริมให้น้องๆ มีสุขลักษณะอนามัยที่ดีในการดำเนินชีวิตต่อไป” ดร. อนวัช อุ่นกอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ดอยแสนใจ (ตชด..อนุสรณ์) กล่าวว่า “นักเรียนและ ชาวบ้าน เป็นชาวเขาเผ่าอาข่าทั้งหมด ซึ่งมีอาชีพเกษตรกร และฐานะยากจน การที่รองเท้าแบรนด์ Heavy (เฮฟวี่) นำรองเท้ามาให้กับนักเรียนในครั้งนี้ ทางโรงเรียนรู้สึกขอบคุณมากๆ เพราะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาว รองเท้าถือเป็นอุปกรณ์กันหนาวที่สำคัญ ไม่แพ้เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มอย่างอื่นเลย อีกทั้งยังเป็นการช่วยปกป้องเท้าเด็กจากการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความซุกซนตามวัย รวมถึงเชื้อโรคหรือพยาธิ ที่เกิดจากการไม่สวมรองเท้าอีกด้วย”

        เพราะการแบ่งปันสามารถทำได้ใหลากหลายรูปแบบ เพียงแค่ลงมือทำ ผลนั้นก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย แม้เพียงรองเท้าคู่เล็กๆ แต่ก็เป็นส่วนนึงที่ช่วยส่งเสริมไปสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตต่อไป

 

เพียงก้าวย่างเล็กๆ สู่สังคมที่แข็งแรงในอนาคต

เพียงก้าวย่างเล็กๆ สู่สังคมที่แข็งแรงในอนาคต

เพียงก้าวย่างเล็กๆ สู่สังคมที่แข็งแรงในอนาคต

เพียงก้าวย่างเล็กๆ สู่สังคมที่แข็งแรงในอนาคต

เพียงก้าวย่างเล็กๆ สู่สังคมที่แข็งแรงในอนาคต

เพียงก้าวย่างเล็กๆ สู่สังคมที่แข็งแรงในอนาคต

เพียงก้าวย่างเล็กๆ สู่สังคมที่แข็งแรงในอนาคต

เพียงก้าวย่างเล็กๆ สู่สังคมที่แข็งแรงในอนาคต

เพียงก้าวย่างเล็กๆ สู่สังคมที่แข็งแรงในอนาคต

เพียงก้าวย่างเล็กๆ สู่สังคมที่แข็งแรงในอนาคต

เพียงก้าวย่างเล็กๆ สู่สังคมที่แข็งแรงในอนาคต

เพียงก้าวย่างเล็กๆ สู่สังคมที่แข็งแรงในอนาคต

เพียงก้าวย่างเล็กๆ สู่สังคมที่แข็งแรงในอนาคต

เพียงก้าวย่างเล็กๆ สู่สังคมที่แข็งแรงในอนาคต

เพียงก้าวย่างเล็กๆ สู่สังคมที่แข็งแรงในอนาคต

เพียงก้าวย่างเล็กๆ สู่สังคมที่แข็งแรงในอนาคต

เพียงก้าวย่างเล็กๆ สู่สังคมที่แข็งแรงในอนาคต

เพียงก้าวย่างเล็กๆ สู่สังคมที่แข็งแรงในอนาคต

เพียงก้าวย่างเล็กๆ สู่สังคมที่แข็งแรงในอนาคต

เพียงก้าวย่างเล็กๆ สู่สังคมที่แข็งแรงในอนาคต

เพียงก้าวย่างเล็กๆ สู่สังคมที่แข็งแรงในอนาคต

เพียงก้าวย่างเล็กๆ สู่สังคมที่แข็งแรงในอนาคต