>
Event Gallery

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” ส่งมอบรองเท้าคู่ใหม่
ให้เป็นของขวัญวันเด็ก ให้น้องในถิ่นทุรกันดาร ในโครงการ
“THE GOOD SHOE PROJECT” ปีที่ 2


“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” ส่งมอบรองเท้าคู่ใหม่ให้เป็นของขวัญวันเด็ก

        บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) นำทีมโดย คุณอภิสุวีร์ ชัยอำนวยสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้าต่างประเทศ ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์รองเท้า Payless ส่งมอบรองเท้ากีฬาคู่ใหม่ เป็นของขวัญวันเด็กให้น้องๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ภายใต้โครงการ Good Shoes Project by Payless Shoesource มอบให้นักเรียนกว่า200คน ของโรงเรียนสีหราษฎร์ศรัทธา อ.กันตัง จ.ตรัง (ซึ่งเป็นโรงเรียนเชิงบูรณาการในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ที่ เซ็นทรัลกรุ๊ปและ โรบินสัน มีส่วนในการเข้าไปร่วมพัฒนา) โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดย บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขใจกับของขวัญชิ้นใหม่ ณ โรงเรียนสีหราษฎร์ศรัทธา อ.กันตัง จ.ตรัง เมื่อวันก่อน

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1. คุณสุธาสินี ศุภศิริสินธุ์ ผู้อำนวยการการสื่อสารภายในองค์กร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
2. คุณอุทัยวรรณ พรหมเดเวช ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
3. คุณกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง
4. คุณสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง
5. คุณอภิสุวีร์ ชัยอำนวยสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้าต่างประเทศ บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
6. ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี
7. คุณจรินทร์ รักษ์นุ้ย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
8. คุณสำอาง ทรงกิติพิศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” ส่งมอบรองเท้าคู่ใหม่ให้เป็นของขวัญวันเด็ก

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” ส่งมอบรองเท้าคู่ใหม่ให้เป็นของขวัญวันเด็ก

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” ส่งมอบรองเท้าคู่ใหม่ให้เป็นของขวัญวันเด็ก

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” ส่งมอบรองเท้าคู่ใหม่ให้เป็นของขวัญวันเด็ก

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” ส่งมอบรองเท้าคู่ใหม่ให้เป็นของขวัญวันเด็ก

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” ส่งมอบรองเท้าคู่ใหม่ให้เป็นของขวัญวันเด็ก

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” ส่งมอบรองเท้าคู่ใหม่ให้เป็นของขวัญวันเด็ก

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” ส่งมอบรองเท้าคู่ใหม่ให้เป็นของขวัญวันเด็ก

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” ส่งมอบรองเท้าคู่ใหม่ให้เป็นของขวัญวันเด็ก

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” ส่งมอบรองเท้าคู่ใหม่ให้เป็นของขวัญวันเด็ก

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” ส่งมอบรองเท้าคู่ใหม่ให้เป็นของขวัญวันเด็ก

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” ส่งมอบรองเท้าคู่ใหม่ให้เป็นของขวัญวันเด็ก

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” ส่งมอบรองเท้าคู่ใหม่ให้เป็นของขวัญวันเด็ก

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” ส่งมอบรองเท้าคู่ใหม่ให้เป็นของขวัญวันเด็ก

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” ส่งมอบรองเท้าคู่ใหม่ให้เป็นของขวัญวันเด็ก

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” ส่งมอบรองเท้าคู่ใหม่ให้เป็นของขวัญวันเด็ก

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” ส่งมอบรองเท้าคู่ใหม่ให้เป็นของขวัญวันเด็ก

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” ส่งมอบรองเท้าคู่ใหม่ให้เป็นของขวัญวันเด็ก

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” ส่งมอบรองเท้าคู่ใหม่ให้เป็นของขวัญวันเด็ก

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” ส่งมอบรองเท้าคู่ใหม่ให้เป็นของขวัญวันเด็ก

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” ส่งมอบรองเท้าคู่ใหม่ให้เป็นของขวัญวันเด็ก

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” ส่งมอบรองเท้าคู่ใหม่ให้เป็นของขวัญวันเด็ก

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” ส่งมอบรองเท้าคู่ใหม่ให้เป็นของขวัญวันเด็ก

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” ส่งมอบรองเท้าคู่ใหม่ให้เป็นของขวัญวันเด็ก

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” ส่งมอบรองเท้าคู่ใหม่ให้เป็นของขวัญวันเด็ก

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” ส่งมอบรองเท้าคู่ใหม่ให้เป็นของขวัญวันเด็ก

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” ส่งมอบรองเท้าคู่ใหม่ให้เป็นของขวัญวันเด็ก

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” ส่งมอบรองเท้าคู่ใหม่ให้เป็นของขวัญวันเด็ก

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” ส่งมอบรองเท้าคู่ใหม่ให้เป็นของขวัญวันเด็ก

“โรบินสัน” ร่วมกับ “เพย์เลส ชูซอร์ส” ส่งมอบรองเท้าคู่ใหม่ให้เป็นของขวัญวันเด็ก