>
Event Gallery


โรบินสัน ช่วยภัยน้ำท่วม
ร่วมมอบถุงยังพร้อมส่งกำลังใจและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง
และพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดตรัง


โรบินสัน ช่วยภัยน้ำท่วม ร่วมมอบถุงยังพร้อมส่งกำลังใจและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง

        บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ร่วมมอบถุงยังชีพ 500 ถุง มูลค่ากว่า 150,000 บาท ให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมช่วยส่งกำลังใจและบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย โดยมี คุณสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และ คุณพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนรับมอบ นอกจากนี้ ทีมงานโรบินสัน ได้ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รวมถึงพนักงานของโรบินสัน ที่อาศัยอยู่ใน ต.บางจาก อ.ปากพนัง และ อบต.โมคลาน อ.ท่าศาลา โดยประชาชนได้รับความเดือดร้อน กว่า 3,000 ครัวเรือน นอกจากนี้ เหล่าจิตอาสาจาก โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ตรัง ยังได้เดินทางไปยัง ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง เพื่อมอบ"ถุงยังชีพ" ส่งกำลังใจให้ชาวตรัง ที่ประสบภัยน้ำท่วม อีกกว่า 100 ครัวเรือน โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน และมีผู้บริหารโรบินสัน คุณอภิสุวีร์ ชัยอำนวยสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้าต่างประเทศ นำทีมพนักงานโรบินสัน เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ด้วยการส่งมอบกำลังใจ พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวจังหวัดตรัง ในบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

 

 

โรบินสัน ช่วยภัยน้ำท่วม ร่วมมอบถุงยังพร้อมส่งกำลังใจและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง

โรบินสัน ช่วยภัยน้ำท่วม ร่วมมอบถุงยังพร้อมส่งกำลังใจและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง

โรบินสัน ช่วยภัยน้ำท่วม ร่วมมอบถุงยังพร้อมส่งกำลังใจและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง

โรบินสัน ช่วยภัยน้ำท่วม ร่วมมอบถุงยังพร้อมส่งกำลังใจและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง

โรบินสัน ช่วยภัยน้ำท่วม ร่วมมอบถุงยังพร้อมส่งกำลังใจและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง

โรบินสัน ช่วยภัยน้ำท่วม ร่วมมอบถุงยังพร้อมส่งกำลังใจและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง

โรบินสัน ช่วยภัยน้ำท่วม ร่วมมอบถุงยังพร้อมส่งกำลังใจและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง

โรบินสัน ช่วยภัยน้ำท่วม ร่วมมอบถุงยังพร้อมส่งกำลังใจและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง

โรบินสัน ช่วยภัยน้ำท่วม ร่วมมอบถุงยังพร้อมส่งกำลังใจและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง

โรบินสัน ช่วยภัยน้ำท่วม ร่วมมอบถุงยังพร้อมส่งกำลังใจและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง

โรบินสัน ช่วยภัยน้ำท่วม ร่วมมอบถุงยังพร้อมส่งกำลังใจและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง

โรบินสัน ช่วยภัยน้ำท่วม ร่วมมอบถุงยังพร้อมส่งกำลังใจและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง

โรบินสัน ช่วยภัยน้ำท่วม ร่วมมอบถุงยังพร้อมส่งกำลังใจและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง

โรบินสัน ช่วยภัยน้ำท่วม ร่วมมอบถุงยังพร้อมส่งกำลังใจและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง

โรบินสัน ช่วยภัยน้ำท่วม ร่วมมอบถุงยังพร้อมส่งกำลังใจและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง

โรบินสัน ช่วยภัยน้ำท่วม ร่วมมอบถุงยังพร้อมส่งกำลังใจและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง

โรบินสัน ช่วยภัยน้ำท่วม ร่วมมอบถุงยังพร้อมส่งกำลังใจและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง

โรบินสัน ช่วยภัยน้ำท่วม ร่วมมอบถุงยังพร้อมส่งกำลังใจและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง

โรบินสัน ช่วยภัยน้ำท่วม ร่วมมอบถุงยังพร้อมส่งกำลังใจและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง

โรบินสัน ช่วยภัยน้ำท่วม ร่วมมอบถุงยังพร้อมส่งกำลังใจและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง

โรบินสัน ช่วยภัยน้ำท่วม ร่วมมอบถุงยังพร้อมส่งกำลังใจและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง

โรบินสัน ช่วยภัยน้ำท่วม ร่วมมอบถุงยังพร้อมส่งกำลังใจและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง

โรบินสัน ช่วยภัยน้ำท่วม ร่วมมอบถุงยังพร้อมส่งกำลังใจและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง

โรบินสัน ช่วยภัยน้ำท่วม ร่วมมอบถุงยังพร้อมส่งกำลังใจและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง

โรบินสัน ช่วยภัยน้ำท่วม ร่วมมอบถุงยังพร้อมส่งกำลังใจและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง

โรบินสัน ช่วยภัยน้ำท่วม ร่วมมอบถุงยังพร้อมส่งกำลังใจและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง

โรบินสัน ช่วยภัยน้ำท่วม ร่วมมอบถุงยังพร้อมส่งกำลังใจและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง

โรบินสัน ช่วยภัยน้ำท่วม ร่วมมอบถุงยังพร้อมส่งกำลังใจและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง

โรบินสัน ช่วยภัยน้ำท่วม ร่วมมอบถุงยังพร้อมส่งกำลังใจและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง

โรบินสัน ช่วยภัยน้ำท่วม ร่วมมอบถุงยังพร้อมส่งกำลังใจและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง