>
Event Gallery


ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เปิดแคมเปญ “RobinsOn Shoes”
เชิญชวนร่วมบริจาครองเท้าในกิจกรรม “Share your shoes”


ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เปิดแคมเปญ “RobinsOn Shoes” 
เชิญชวนร่วมบริจาครองเท้าในกิจกรรม “Share your shoes”

        ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เปิดแคมเปญ “RobinsOn Shoes” เชิญชวนร่วมบริจาครองเท้าในกิจกรรม “Share your shoes” บริจาครองเท้าใช้แล้วที่มีสภาพดี เพื่อเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาแก่น้องที่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ผ่าน “ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์” พร้อมจับมือพันธมิตรทางธุรกิจอย่าง รองเท้าบุรุษ แบรนด์ Heavy และ เครื่องหนังบุรุษแบรนด์ DEVY ชวน
ช้อปรองเท้าใหม่ โดยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปมอบให้โครงการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสร้างขาเทียมข้างใหม่แก่น้องๆ ที่ยากไร้

        ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 มี.ค. 60 ที่โรบินสันทุกสาขาทั่วประเทศ

 

 

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เปิดแคมเปญ “RobinsOn Shoes” เชิญชวนร่วมบริจาครองเท้าในกิจกรรม “Share your shoes”

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เปิดแคมเปญ “RobinsOn Shoes” เชิญชวนร่วมบริจาครองเท้าในกิจกรรม “Share your shoes”

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เปิดแคมเปญ “RobinsOn Shoes” เชิญชวนร่วมบริจาครองเท้าในกิจกรรม “Share your shoes”

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เปิดแคมเปญ “RobinsOn Shoes” เชิญชวนร่วมบริจาครองเท้าในกิจกรรม “Share your shoes”

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เปิดแคมเปญ “RobinsOn Shoes” เชิญชวนร่วมบริจาครองเท้าในกิจกรรม “Share your shoes”

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เปิดแคมเปญ “RobinsOn Shoes” เชิญชวนร่วมบริจาครองเท้าในกิจกรรม “Share your shoes”

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เปิดแคมเปญ “RobinsOn Shoes” เชิญชวนร่วมบริจาครองเท้าในกิจกรรม “Share your shoes”

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เปิดแคมเปญ “RobinsOn Shoes” เชิญชวนร่วมบริจาครองเท้าในกิจกรรม “Share your shoes”

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เปิดแคมเปญ “RobinsOn Shoes” เชิญชวนร่วมบริจาครองเท้าในกิจกรรม “Share your shoes”

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เปิดแคมเปญ “RobinsOn Shoes” เชิญชวนร่วมบริจาครองเท้าในกิจกรรม “Share your shoes”

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เปิดแคมเปญ “RobinsOn Shoes” เชิญชวนร่วมบริจาครองเท้าในกิจกรรม “Share your shoes”

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เปิดแคมเปญ “RobinsOn Shoes” เชิญชวนร่วมบริจาครองเท้าในกิจกรรม “Share your shoes”

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เปิดแคมเปญ “RobinsOn Shoes” เชิญชวนร่วมบริจาครองเท้าในกิจกรรม “Share your shoes”

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เปิดแคมเปญ “RobinsOn Shoes” เชิญชวนร่วมบริจาครองเท้าในกิจกรรม “Share your shoes”