Event Gallery


‘โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู’
รวมพลังสร้างสรรค์ ‘คุณภาพชีวิตที่ดี” เติมเต็ม ‘ความสุข’ แก่น้องๆ
ร่วมกับเครื่องครัว Cuizimate


“โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู”

       โรบินสัน เดินหน้าสานต่อปณิธานการ ‘ทำดี’ ด้วยการผนึกกำลังกับผลิตภัณฑ์เครื่องครัวแบรนด์ ‘คุยซิเมท’ (Cuizimate) รวมพลังนักช้อปร่วมส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่น้องในถิ่นทุรกันดาร ในกิจกรรม “โรบินสันทำดี...เพื่อ โรงอาหารของหนู” ภายใต้แคมเปญเพื่อสุขภาพ “RobinsOn Health & Wellness” (โรบินส์ ออน เฮลท์ แอนด์ เวลเนส) ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยโรบินสัน และ คุยซิเมท ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากแคมเปญเป็นจำนวนเงินกว่า 150,000 บาท เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะด้านสุขภาพอนามัย แก่น้องๆ ยากไร้ในโรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว จังหวัดสุรินทร์

 

“โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู”
 
     

  ทั้งนี้กิจกรรมได้รับความร่วมแรง ร่วมใจ ทั้งจากทีมผู้บริหาร บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณอนวัช สังขะทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการตลาด คุณรสอมร โค้วศิริกุลกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้าทั่วไป คุณญาณพัฒน์ โพธิ์ถาวร ผู้อำนวยการอาวุโส สายปฏิบัติการ และคุณอุทัยวรรณ พรหมเดเวช ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ รวมทั้งพนักงานจิตอาสาของโรบินสัน ที่มาร่วมปรับปรุงโรงอาหาร โรงครัว พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องครัว ‘คุยซิเมท’ ที่ถูกสุขอนามัย รวมทั้งสร้างจุดแปรงฟันหลังทานอาหารที่แยกเป็นสัดส่วน และพื้นที่สันทนาการในร่ม เพื่อใช้ในการทำกิจกรรม และออกกำลังกายอีกทั้งร่วมปลูกต้นไม้ และแปลงผักสวนครัวจำนวน 6 แปลง และจัดเจ้าหน้าที่มาสาธิตให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย พร้อมมอบถังดับเพลิงแก่โรงเรียน นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัทในเครือในการนำของมาร่วมบริจาคในกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ ท็อปส์ ซุปเปอร์สปอร์ต และพาวเวอร์บาย ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการช่วยพัฒนา ‘คุณภาพชีวิตที่ดี” แบบครบวงจร สร้างความประทับใจ และเติมเต็ม ‘ความสุข’ แก่น้องๆ ที่ยากไร้ในโรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว จังหวัดสุรินทร์ ได้เป็นอย่างมาก

           

โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว จังหวัดสุรินทร์ เป็นโรงเรียนชายขอบ 2 อำเภอที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษ ปีที่ 6 มีเด็กนักเรียนในความดูแลจำนวน 50 คน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากครอบครัวเกษตรกรที่ยากจน โดยโรงอาหารของโรงเรียนมีสภาพทรุดโทรม เวลาฝนตกหลังคาก็รั่ว พื้นก็น้ำท่วม มีตะใคร่น้ำเกาะ ทำให้ลื่นไม่ปลอดภัย และมีสัตว์ต่างๆ เช่น กา สุนัข เข้ามาในโรงอาหาร เนื่องจากไม่มีฝากันเป็นสัดส่วน จึงจัดเป็นโรงอาหารที่ไม่ถูกหลักสุขอนามัย

     

 

 

“โรบินสัน” เปิดฉากชิงยอดขายช่วงซัมเมอร์ ส่งแคมเปญ “ROBINSON Holiday” ช้อป ชิล ฟิลซัมเมอร์

“โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู”

“โรบินสัน” เปิดฉากชิงยอดขายช่วงซัมเมอร์ ส่งแคมเปญ “ROBINSON Holiday” ช้อป ชิล ฟิลซัมเมอร์

“โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู”

“โรบินสัน” เปิดฉากชิงยอดขายช่วงซัมเมอร์ ส่งแคมเปญ “ROBINSON Holiday” ช้อป ชิล ฟิลซัมเมอร์

“โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู”

“โรบินสัน” เปิดฉากชิงยอดขายช่วงซัมเมอร์ ส่งแคมเปญ “ROBINSON Holiday” ช้อป ชิล ฟิลซัมเมอร์

“โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู”

“โรบินสัน” เปิดฉากชิงยอดขายช่วงซัมเมอร์ ส่งแคมเปญ “ROBINSON Holiday” ช้อป ชิล ฟิลซัมเมอร์

“โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู”

“โรบินสัน” เปิดฉากชิงยอดขายช่วงซัมเมอร์ ส่งแคมเปญ “ROBINSON Holiday” ช้อป ชิล ฟิลซัมเมอร์

“โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู”

“โรบินสัน” เปิดฉากชิงยอดขายช่วงซัมเมอร์ ส่งแคมเปญ “ROBINSON Holiday” ช้อป ชิล ฟิลซัมเมอร์

“โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู”

“โรบินสัน” เปิดฉากชิงยอดขายช่วงซัมเมอร์ ส่งแคมเปญ “ROBINSON Holiday” ช้อป ชิล ฟิลซัมเมอร์

“โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู”

“โรบินสัน” เปิดฉากชิงยอดขายช่วงซัมเมอร์ ส่งแคมเปญ “ROBINSON Holiday” ช้อป ชิล ฟิลซัมเมอร์

“โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู”

“โรบินสัน” เปิดฉากชิงยอดขายช่วงซัมเมอร์ ส่งแคมเปญ “ROBINSON Holiday” ช้อป ชิล ฟิลซัมเมอร์

“โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู”

“โรบินสัน” เปิดฉากชิงยอดขายช่วงซัมเมอร์ ส่งแคมเปญ “ROBINSON Holiday” ช้อป ชิล ฟิลซัมเมอร์

“โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู”

“โรบินสัน” เปิดฉากชิงยอดขายช่วงซัมเมอร์ ส่งแคมเปญ “ROBINSON Holiday” ช้อป ชิล ฟิลซัมเมอร์

“โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู”

“โรบินสัน” เปิดฉากชิงยอดขายช่วงซัมเมอร์ ส่งแคมเปญ “ROBINSON Holiday” ช้อป ชิล ฟิลซัมเมอร์

“โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู”

“โรบินสัน” เปิดฉากชิงยอดขายช่วงซัมเมอร์ ส่งแคมเปญ “ROBINSON Holiday” ช้อป ชิล ฟิลซัมเมอร์

“โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู”

“โรบินสัน” เปิดฉากชิงยอดขายช่วงซัมเมอร์ ส่งแคมเปญ “ROBINSON Holiday” ช้อป ชิล ฟิลซัมเมอร์

“โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู”

“โรบินสัน” เปิดฉากชิงยอดขายช่วงซัมเมอร์ ส่งแคมเปญ “ROBINSON Holiday” ช้อป ชิล ฟิลซัมเมอร์

“โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู”

“โรบินสัน” เปิดฉากชิงยอดขายช่วงซัมเมอร์ ส่งแคมเปญ “ROBINSON Holiday” ช้อป ชิล ฟิลซัมเมอร์

“โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู”

“โรบินสัน” เปิดฉากชิงยอดขายช่วงซัมเมอร์ ส่งแคมเปญ “ROBINSON Holiday” ช้อป ชิล ฟิลซัมเมอร์

“โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู”

“โรบินสัน” เปิดฉากชิงยอดขายช่วงซัมเมอร์ ส่งแคมเปญ “ROBINSON Holiday” ช้อป ชิล ฟิลซัมเมอร์

“โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู”

“โรบินสัน” เปิดฉากชิงยอดขายช่วงซัมเมอร์ ส่งแคมเปญ “ROBINSON Holiday” ช้อป ชิล ฟิลซัมเมอร์

“โรบินสันทำดี...เพื่อโรงอาหารของหนู”