Event Gallery

โรบินสันร่วมลงนามสนับสนุนการก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม
เพื่อความปลอดภัยในการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ร่วมกับบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด ณ จังหวัดลพบุรี


โรบินสัน ชวน 3 คุณลูกเซเลบริตี้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความสุขให้ ‘คุณแม่’

   วุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) และ เกรียงศักดิ์ เอื้อชลิตนุกูล กรรมการ บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนการก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม บริเวณถนนพหลโยธิน ด้านหน้าศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ลพบุรี และบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบบ ไทย จำกัด ด้วยงบประมาณก่อสร้าง 3,686,497 บาท ซึ่งเป็นความตั้งใจร่วมกันที่จะมอบเป็นสาธารณประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวก


“โรบินสัน ชวน 3 คุณลูกเซเลบริตี้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความสุขให้ ‘คุณแม่’”
 
     

   สร้างความปลอดภัยในการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแก่ผู้มาใช้บริการที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ และพนักงานของบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบบ ไทย จำกัด จังหวัดลพบุรี จำนวนกว่า 15,000 คน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยมี โกเมศ มัชฌิมา ผู้อำนวยการ สำนักงานแขวงทางหลวงลพบุรี 1 เป็นตัวแทนรับมอบการก่อสร้าง ร่วมด้วย จินตนา ศรีเยาวภาศ ผู้อำนวยการเขต สายธุรกิจค้าปลีก บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) และ ชัยวัฒน์ ชัยวรรณจินดา ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ ประเทศไทย เป็นสักขีพยาน ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการได้ ในกลางปี พ.ศ. 2561

     

 

 

โรบินสันร่วมลงนามสนับสนุนการก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม

“โรบินสันร่วมลงนามสนับสนุนการก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม”

โรบินสันร่วมลงนามสนับสนุนการก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม

“โรบินสันร่วมลงนามสนับสนุนการก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม”

โรบินสันร่วมลงนามสนับสนุนการก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม

“โรบินสันร่วมลงนามสนับสนุนการก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม”

โรบินสันร่วมลงนามสนับสนุนการก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม

“โรบินสันร่วมลงนามสนับสนุนการก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม”

โรบินสันร่วมลงนามสนับสนุนการก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม

“โรบินสันร่วมลงนามสนับสนุนการก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม”