Event Gallery

จัสท์บาย และ เพย์เลส ชูส์ซอส 2 แบรนด์ดังของโรบินสัน
ร่วมส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส
ต่อยอดแคมเปญวันเด็ก เพื่อตอบแทนสังคม


จัสท์บาย และ เพย์เลส ชูส์ซอส ร่วมส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส

         วันที่ 12 มกราคม 2561 โรบินสัน นำโดยคุณวนิดา รินนาศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า Value Brands คุณสัญชัย ศิลาล่อง ผู้จัดการสาขาห้างสรรพสินค้าโรบินสันหาดใหญ่ และพนักงาน ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล นำโดยคุณบุษบา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ลงพื้นที่ส่งมอบตุ๊กตาจัสท์บายเพื่อเป็นของขวัญให้น้องๆ ในจังหวัดชายแดนใต้ กับโครงการ ปันสุขให้น้อง กับ จัสท์ บาย ภายใต้โครงการ Million Gifts Million Smiles ของขวัญจากใจ เพื่อรอยยิ้ม ความหวัง และกำลังใจ ปีที่ 8 จำนวนกว่า 5000 ตัว เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ณ ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยมีน้องๆจากโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนใต้ กว่า 2000 คนเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมายให้น้องๆได้เพลิดเพลิน สร้างความสนุก ความสุข รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ทำให้บรรยากาศวันเด็กในจังหวัดชายแดนใต้สนุกสนานครึกครื้นเป็นอย่างมาก

         วันที่ 21 มกราคม 2561 โรบินสัน นำโดยคุณอนวัช สังขะทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการตลาด คุณอภิสุวีร์ ชัยอำนวยสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้าต่างประเทศ ร่วมมอบ ‘รองเท้าผ้าใบคู่ใหม่’ แก่น้องๆ ที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ ภายใต้โครงการ แอร์วอล์ค กู้ด ชูส์ โปรเจกต์ ปีที่สาม ที่จัดโดยร้านรองเท้า ‘เพย์เลส ชูส์ซอส’ ซึ่งนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยโรบินสัน จำนวนกว่า 500 คู่ มูลค่ารวม 497,500 บาท เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง แก่น้องผู้ยากไร้ ให้น้องๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการออกกำลังกาย และมีสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งเป็นก้าวย่างสำคัญที่ส่งผลให้น้องๆ เติบโตขึ้นเป็นประชากรคุณภาพของประเทศในอนาคต โดยมีผู้บริหารมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กิตติธัช รุ่งกลั่น ผู้อำนวยการหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมด้วยตัวแทนน้องๆ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

 

จัสท์บาย และ เพย์เลส ชูส์ซอส ร่วมส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส

 


จัสท์บาย และ เพย์เลส ชูส์ซอส ร่วมส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส

“จัสท์บาย และ เพย์เลส ชูส์ซอส ร่วมส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส”

จัสท์บาย และ เพย์เลส ชูส์ซอส ร่วมส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส

“จัสท์บาย และ เพย์เลส ชูส์ซอส ร่วมส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส”

จัสท์บาย และ เพย์เลส ชูส์ซอส ร่วมส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส

“จัสท์บาย และ เพย์เลส ชูส์ซอส ร่วมส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส”

จัสท์บาย และ เพย์เลส ชูส์ซอส ร่วมส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส

“จัสท์บาย และ เพย์เลส ชูส์ซอส ร่วมส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส”

จัสท์บาย และ เพย์เลส ชูส์ซอส ร่วมส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส

“จัสท์บาย และ เพย์เลส ชูส์ซอส ร่วมส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส”

จัสท์บาย และ เพย์เลส ชูส์ซอส ร่วมส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส

“จัสท์บาย และ เพย์เลส ชูส์ซอส ร่วมส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส”

จัสท์บาย และ เพย์เลส ชูส์ซอส ร่วมส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส

“จัสท์บาย และ เพย์เลส ชูส์ซอส ร่วมส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส”

จัสท์บาย และ เพย์เลส ชูส์ซอส ร่วมส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส

“จัสท์บาย และ เพย์เลส ชูส์ซอส ร่วมส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส”

จัสท์บาย และ เพย์เลส ชูส์ซอส ร่วมส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส

“จัสท์บาย และ เพย์เลส ชูส์ซอส ร่วมส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส”

จัสท์บาย และ เพย์เลส ชูส์ซอส ร่วมส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส

“จัสท์บาย และ เพย์เลส ชูส์ซอส ร่วมส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส”

จัสท์บาย และ เพย์เลส ชูส์ซอส ร่วมส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส

“จัสท์บาย และ เพย์เลส ชูส์ซอส ร่วมส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส”

จัสท์บาย และ เพย์เลส ชูส์ซอส ร่วมส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส

“จัสท์บาย และ เพย์เลส ชูส์ซอส ร่วมส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส”

จัสท์บาย และ เพย์เลส ชูส์ซอส ร่วมส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส

“จัสท์บาย และ เพย์เลส ชูส์ซอส ร่วมส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส”

จัสท์บาย และ เพย์เลส ชูส์ซอส ร่วมส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส

“จัสท์บาย และ เพย์เลส ชูส์ซอส ร่วมส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส”