Event Gallery

“โรบินสันสานฝันให้น้อง” ปีที่ 11
สานความฝัน ‘โครงการโรงเพาะเห็ดเพื่ออาหารกลางวันและฝึกอาชีพ’
แก่ ‘โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย จังหวัดอุดรธานี’
เพื่อน้องท้องอิ่ม มีอาชีพและรายได้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน


โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 11

         โรบินสันเดินหน้าโครงการ “โรบินสัน สานฝันให้น้อง”  สานต่อปณิธาน “โรบินสัน ทำดี” ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมา นับเป็นปีที่ 11 แล้ว โดยเปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียนในต่างจังหวัด ที่โรบินสันตั้งอยู่ ได้เขียนจดหมายบอกเล่าความฝันในรูปแบบโครงงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง โรงเรียน และชุมชน เพื่อรับทุนสนับสนุนในการดำเนินการตามความฝัน โครงงานละ 30,000 บาท รวมจำนวน 31 จังหวัด และโครงการชนะเลิศจะได้รับรางวัลเพิ่มเป็น 300,000 บาท รวมมูลค่าโครงการ  1,500,000 บาท

         โดยในปี 2560 นี้  ด.ญ. นริศรา จำปางาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแซงสร้อย จังหวัดอุดรธานี ได้บรรยายความฝันที่เรียบเรียงมาเป็นจดหมาย และผ่านการคัดเลือกจากความฝันที่ส่งเข้าแข่งขันกว่า 500 ฉบับ ทั่วประเทศ จนได้รับรางวัลชนะเลิศ  กับโครงการโรงเพาะเห็ดเพื่ออาหารกลางวันและฝึกอาชีพ เพื่อทำให้น้องๆ รร.ชุมชนบ้านหนองแซงสร้อย ได้มีอาหารกลางวันทานกันอย่างเพียงพอ อีกทั้ง ยังนำไปจำหน่ายเพื่อนำมาเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาได้อีกเดือนละกว่า 15,000 บาท นอกจากนี้ ยังช่วยต่อยอดทางการศึกษาพัฒนา ความรู้ความสามารถนำไปประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

 

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 11

 

         โรบินสัน นำทีมโดย คุณอนวัช สังขะทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการตลาด คุณยอดสร้อย ปัญสมบูรณ์ ผู้จัดการทั่วไป ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อุดรธานี พร้อมเหล่าพนักงานจิตอาสา ร่วมสานฝันของน้องให้เป็นความจริง ด้วยการส่งมอบ โรงเพาะชำเห็ดจำนวน 2 โรง และหัวเชื้อเห็ด ทั้งหัวเชื้อเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรมดำ เห็ดขอนขาว พร้อมชมการสาธิตและร่วมลงมือทำตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มเพาะเห็ด การดูแลบ่มเพาะเห็ด การเก็บเห็ด และการบรรจุเห็ดเพื่อจำหน่าย รวมทั้งร่วมปรับปรุงและทาสีผนังโรงอาหาร ปลูกและเก็บพืชผักในแปลงเกษตร และเลี้ยงอาหารกลางวันแสนอร่อย โดยมี คุณมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และคุณสวัสดิ์ แสงขัน รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบ

         งานนี้โรบินสันชวนดาราหนุ่มสายบุญหัวใจสีเขียว คุณอเล็กซ์ เรนเดล ที่มาสร้างแรงบันดาลใจในการทำประโยชน์แก่ส่วนรวม และร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบโรงเพาะเห็ดเพื่ออาหารกลางวันและฝึกอาชีพ ให้กับน้องๆ รร.ชุมชนบ้านหนองแซงสร้อย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ สร้างความสุขให้แก่น้องๆ เป็นอย่างมาก

 

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 11

 

         นอกจากนี้ในปี 2561 โรบินสันเปิดโอกาสให้นักช้อปได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินสมทบทุนเข้าโครงการโรบินสัน สานฝันให้น้อง ปีที่ 12 โดย ทุก 1% จากยอดการซื้อบัตร ”โรบินสัน กิฟต์การ์ด” จะนำไปสมทบทุนมอบให้โครงการฯ เพื่อสานต่อความฝันของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 11

“โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 11”

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 11

“โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 11”

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 11

“โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 11”

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 11

“โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 11”

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 11

“โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 11”

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 11

“โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 11”

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 11

“โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 11”

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 11

“โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 11”

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 11

“โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 11”

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 11

“โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 11”

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 11

“โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 11”

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 11

“โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 11”

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 11

“โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 11”

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 11

“โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 11”