Event Gallery

งานแถลงข่าวผลประกอบการประจำปี 2560
และกลยุทธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ในปี 2561
ทุ่ม 3 พันล้าน เปิด 2 สาขาชลบุรี – ชัยภูมิ รุกโตตามอีอีซีและหัวเมืองที่มีศักยภาพ
ชู Eat Shop Play บุกค้าปลีก 48 สาขาใน 34 จังหวัด


งานแถลงข่าวผลประกอบการประจำปี 2560 และกลยุทธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ในปี 2561

         คุณวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยทีมผู้บริหาร คุณอนวัช สังขะทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการตลาด และคุณอรวรรณ ทิพย์สุวรรณพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารสินค้า ประกาศผลประกอบการประจำปี 2560 รวมทั้งทิศทางในปี 2561

       รุกเมืองรอง-จังหวัดตามแนว EEC

         คุณวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันธุรกิจศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ได้ยึดครองพื้นที่ทั่วประเทศไว้ทั้งหมด 20 โลเคชั่น ด้วยปริมาณลูกค้า 7.9 ล้านคนต่อเดือน ซึ่งในปีนี้มั่นใจที่จะขยายส่วนแบ่งการตลาดอย่างมีกำไรต่อไป ด้วยการทุ่มงบลงทุน 1 พันล้านบาท สำหรับสาขาใหม่ที่ชื่อว่า ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ชลบุรี ภายในไตรมาส 3 ปีนี้ ซึ่งเป็นสาขาแห่งที่ 3 ในจังหวัดชลบุรี โดยนับเป็นสาขาลำดับที่ 47 และเป็นสาขาลำดับที่ 21 ในรูปแบบศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ขนาดความสูง 2 ชั้น มีพื้นที่ทั้งหมด 3.6 หมื่นตารางเมตร ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐตามนโยบายอีอีซี ที่จะมีการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และโครงการอื่นๆ ที่จะทำให้การเดินทางมายังภาคตะวันออกง่ายขึ้น อีกทั้งเป็นเมืองที่มีอัตราเติบโตสูงด้านเรสซิเดนช์เชียล ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในอนาคต

         พร้อมเดินหน้าต่อยอดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญสู่เมืองรองของไทย กับอีกหนึ่งสาขาใหม่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ชัยภูมิ ซึ่งถือเป็นลำดับที่ 48 และเป็นสาขาลำดับที่ 22 ในรูปแบบศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์ ใช้เงินลงทุน 800 ล้านบาท มีพื้นที่ทั้งหมด 3.2 หมื่นตารางเมตร พร้อมเปิดให้บริการได้ในเดือนธันวาคม 2561 โดยจังหวัดชัยภูมิถือเป็นจังหวัดที่มีอัตราขยายตัวที่ดีทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอและด้านการเกษตร และเป็นหัวเมืองที่ภาครัฐมีแผนกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว จึงมีโอกาสเติบโตทัดเทียมเมืองหลัก

         “เราไม่ได้สร้างแค่เพียงช้อปปิ้งมอลล์ แต่เราได้สร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาด้วย โดยยังคงคอนเซ็ปต์ Eat Shop Play ที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนในยุคปัจจุบัน และมีการสนับสนุนด้านประชารัฐหรือองค์กรท้องถิ่น ซึ่งภายในอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีพื้นที่ราว 1.2 ล้านตารางเมตร ในจำนวน 59 สาขา และภายในสิ้นปีนี้จะมีสาขาทั้งหมด 48 สาขาใน 34 จังหวัด”

 

งานแถลงข่าวผลประกอบการประจำปี 2560 และกลยุทธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ในปี 2561

 

       ปี 60 มีกำไรสุทธิ 2,742 ล้านบาท

         ผลประกอบการของบริษัทในปี 2560 มีกำไรสุทธิ 2,742 ล้านบาท เติบโต 8.7% (เมื่อไม่รวมรายการพิเศษ ที่มีการบันทึกรายการพิเศษจากการกลับรายได้หนี้สูญและรับเงินค่าชดเชยอุทกภัยที่เกิดขึ้นในไตรมาส 4 ของปี 2559) ซึ่งเป็นผลจาก การเติบโตของรายได้ค่าเช่า อัตราการเช่าพื้นที่ศูนย์การค้า (Occupancy) ที่ 99% การเพิ่มของรายได้อื่น การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการขยาย 3 สาขา ทั้งศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี (พฤษภาคม 2560) ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน มหาชัย (พฤศจิกายน 2560) และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร (ธันวาคม 2560)

       ปี 61 รุกออนไลน์ ก้าวสู่ Omni Channel สมบูรณ์แบบ

         ใน 2 แผนงานการตลาด ทั้ง แผนพัฒนาการตลาดออนไลน์ และ Omni Channel เพื่อปรับตัวตามพฤติกรรมของลูกค้าในปัจจุบันที่นิยมใช้ช่องทางในการซื้อที่หลากหลาย โดยนำจุดแข็งของจำนวนสาขาที่กระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และระบบช้อปปิ้งออนไลน์ Click and Collect ที่ www.robinson.co.th มาช่วยเติมเต็มและรวมประสบการณ์การ ช้อปปิ้งทั้งออนไลน์และออฟไลน์เข้าไว้ด้วยกัน และแผนกลยุทธ์ CRM ด้วยการแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน (Personalization) ให้เข้าถึงตอบสนองความต้องการในไลฟ์สไตล์ลูกค้า

         ส่วนแผนงานด้านการบริหารแบรนด์สินค้า จะมีการชูสินค้าที่ทำการตลาดและจัดจำหน่ายโดยโรบินสัน หรือ กลุ่มสินค้า Private Label อาทิ Just Buy Payless ShoeSource Baby shop F.O.F. Home&Co เป็นต้น ถือเป็นการเติมเต็มกลุ่มสินค้าให้หลากหลายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ๆ โดยจะมีการพิจารณากลุ่ม Private Label มากขึ้นต่อไป โดยตั้งเป้าเติบโตของสินค้ากลุ่มนี้ไว้ที่ 13%


งานแถลงข่าวผลประกอบการประจำปี 2560 และกลยุทธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ในปี 2561

"งานแถลงข่าวผลประกอบการประจำปี 2560 และกลยุทธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ในปี 2561"

งานแถลงข่าวผลประกอบการประจำปี 2560 และกลยุทธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ในปี 2561

"งานแถลงข่าวผลประกอบการประจำปี 2560 และกลยุทธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ในปี 2561"

งานแถลงข่าวผลประกอบการประจำปี 2560 และกลยุทธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ในปี 2561

"งานแถลงข่าวผลประกอบการประจำปี 2560 และกลยุทธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ในปี 2561"

งานแถลงข่าวผลประกอบการประจำปี 2560 และกลยุทธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ในปี 2561

"งานแถลงข่าวผลประกอบการประจำปี 2560 และกลยุทธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ในปี 2561"

งานแถลงข่าวผลประกอบการประจำปี 2560 และกลยุทธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ในปี 2561

"งานแถลงข่าวผลประกอบการประจำปี 2560 และกลยุทธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ในปี 2561"