Event Gallery

“โรบินสัน” จับมือ 4 แบรนด์ดัง Heavy, DEVY, Jessica และ Cuizimate
สานต่อปณิธานโครงการ “โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12”


สานต่อปณิธาน 'โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12'

         คุณวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคุณอนวัช สังขะทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการตลาด บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลัง กับ 4 พันธมิตรแบรนด์สินค้าชั้นนำ เปิดโครงการปี 2561 ตามปณิธาน ‘โรบินสันทำดี’ สานต่อโครงการ ‘โรบินสัน สานฝันให้น้องปีที่ 12’

         โดยมี คุณเฉลิมชัย วจีทวีสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาร์เซียโน่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์รองเท้า Heavy (เฮฟวี่), คุณกรกรต ใจนพเก้า ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพัฒนาธุรกิจ บริษัท วี เอส แอล อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง DEVY (เดวี่), คุณเอกลักษณ์ รุ่งอนันต์ชัย กรรมการ บริษัท ที. แอล. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องนอน Jessica (เจสสิก้า) และคุณบดินทร์ กลิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการกองอาวุโส สายบริหารสินค้า ผลิตภัณฑ์เครื่องครัว Cuizimate (คุยซิเมท) ร่วมถ่ายภาพอย่างเป็นทางการ

         ซึ่งในปีนี้ได้มีการเพิ่มทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการฯ จาก 1 โครงการพิเศษ เป็น 5 โครงการพิเศษ เพื่อให้ครอบคลุมหัวข้อของการช่วยเหลือทั้งทางด้าน สุขอนามัย การศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง และโภชนาการ
ในครั้งนี้ โรบินสัน ยังได้รับเกียรติจาก 4 เซเลบริตี้นักช็อปสายบุญ นำโดย คุณข้าวเม่า – ม.ล. อธิฉัตร ฉัตรชัย, คุณแนน – ศิริภา อินทวิเชียร, แป้ง – อัชฌา เจริญรัศมีเกียรติ และคุณกิ๊ฟ – ญาดา รุ่งวัฒนาภักดิ์ Cuizimate มาร่วม ‘จับมือกัน’ ช็อปสานฝัน กับ 4 แบรนด์สินค้าเพื่อร่วมสร้างปณิธานร่วมกับโครงการ ‘โรบินสัน สานฝันให้น้อง ปีที่ 12’ อีกด้วย

สานต่อปณิธาน 'โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12'

 

         โครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียนในต่างจังหวัดที่โรบินสันตั้งอยู่ ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเขียนจดหมายเพื่อบอกเล่าความฝันในรูปแบบโครงงานที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง โรงเรียน และชุมชน ส่งเข้ามาเพื่อรับการคัดเลือกและสานความฝันของน้องๆนักเรียนในโรงเรียนที่ยากไร้ ขาดแคลนให้เป็นจริง ซึ่งตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา โครงการฯได้ดำเนินการไปแล้วถึง 877 โรงเรียน ใน 31 จังหวัดทั่วประเทศไทย


สานต่อปณิธาน 'โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12'

สานต่อปณิธาน 'โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12'

สานต่อปณิธาน 'โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12'

สานต่อปณิธาน 'โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12'

สานต่อปณิธาน 'โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12'

สานต่อปณิธาน 'โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12'

สานต่อปณิธาน 'โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12'

สานต่อปณิธาน 'โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12'

สานต่อปณิธาน 'โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12'

สานต่อปณิธาน 'โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12'

สานต่อปณิธาน 'โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12'

สานต่อปณิธาน 'โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12'

สานต่อปณิธาน 'โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12'

สานต่อปณิธาน 'โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12'

สานต่อปณิธาน 'โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12'

สานต่อปณิธาน 'โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12'

สานต่อปณิธาน 'โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12'

สานต่อปณิธาน 'โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12'

สานต่อปณิธาน 'โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12'

สานต่อปณิธาน 'โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12'

สานต่อปณิธาน 'โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12'

สานต่อปณิธาน 'โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12'

สานต่อปณิธาน 'โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12'

สานต่อปณิธาน 'โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12'