Event Gallery

โรบินสัน ร่วมต้อนรับ ‘วันสิ่งแวดล้อมไทย’
4 ธันวาคมนี้ ‘งดการให้ถุงพลาสติก’ แก่นักช็อป ทุกสาขา


NO Plastic Bag

         ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ร่วมต้อนรับ ‘วันสิ่งแวดล้อมไทย’ ด้วยการประกาศให้วันที่ 4 ธันวาคมนี้ เป็นวัน ‘งดการให้ถุงพลาสติก’ แก่นักช็อป ทุกสาขา โดยนักช็อปที่ช็อปไม่รับถุง หรือเตรียมถุงผ้ามาจากบ้าน จะได้รับคะแนนเดอะวัน 10 คะแนน พร้อมเดินหน้า ‘งด ลด ใช้ถุงพลาสติก’ อย่างต่อเนื่อง กับกิจกรรม ช็อปไม่รับถุง’ รับคะแนนเดอะวัน 10 คะแนน ทุกวัน ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ทุกสาขา