Event Gallery

โรบินสัน ร่วมกับบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และกลุ่มธุรกิจในเครือ
ร่วมส่งต่อน้ำใจ “ส่งมอบสุขอนามัยที่ดีให้ผู้หญิงหลังกำแพงสูง” กรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศ
กับโครงการ "โรบินสัน ลองจาเร แชร์ริ่ง" (ROBINSON LINGERIE SHARING)


โรบินสัน ร่วมกับบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และกลุ่มธุรกิจในเครือ ร่วมส่งต่อน้ำใจ 'ส่งมอบสุขอนามัยที่ดีให้ผู้หญิงหลังกำแพงสูง' กรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศ

         โรบินสัน ร่วมกับบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และกลุ่มธุรกิจในเครือ ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด, ซุปเปอร์ สปอร์ต, ท็อปส์, พาวเวอร์บาย และ บีทูเอส ระดมน้ำใจ ส่งต่อความห่วงใยให้ผู้ต้องขังหญิง ผ่านโครงการ "โรบินสัน ลองจาเร แชร์ริ่ง" (Robinson Lingerie Sharing) ด้วยความร่วมมือของธุรกิจในเครือและพลังน้ำใจของนักช้อปทั่วประเทศ โดยได้เปิดโอกาสให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการแบ่งปันความห่วงใย ด้านสุขอนามัยแก่ผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถาน ด้วยการช้อป ชุดชั้นในสตรี 1,000 บาทขึ้นไป เท่ากับบริจาคกางเกงชั้นในใหม่ 1 ตัว หรือ ช้อปเพื่อบริจาคเพิ่มตัวละ 50 บาท ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างล้นหลาม สามารถรวบรวมกางเกงชั้นในสตรีตัวใหม่ ได้รวม 32,000 ตัว รวมมูลค่ากว่า 2,000,000 บาท ให้ทัณฑสถานหญิง กรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศ

โรบินสัน ร่วมกับบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และกลุ่มธุรกิจในเครือ ร่วมส่งต่อน้ำใจ ส่งมอบสุขอนามัยที่ดีให้ผู้หญิงหลังกำแพงสูง กรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศ

 

         ภายหลังจากจบกิจกรรม คณะผู้บริหารโรบินสัน นำทีมโดย คุณคนึงหา แซ่ตั่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า และ คุณอุทัยวรรณ พรหมเดเวช ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบกางเกงชั้นในใหม่ให้กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบในเขตกทม นอกจากนี้ผู้จัดการสาขาของโรบินสันต่างจังหวัด ก็ได้ทำพิธีส่งมอบกางเกงชั้นในใหม่ให้ทัณฑสถานหญิง กรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศแล้วเช่นกัน


โรบินสัน ร่วมกับบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และกลุ่มธุรกิจในเครือ ร่วมส่งต่อน้ำใจ ส่งมอบสุขอนามัยที่ดีให้ผู้หญิงหลังกำแพงสูง กรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศ

โรบินสัน 'ส่งมอบสุขอนามัยที่ดีให้ผู้หญิงหลังกำแพงสูง' กรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศ กับโครงการ "โรบินสัน ลองจาเร แชร์ริ่ง"(ROBINSON LINGERIE SHARING)

โรบินสัน ร่วมกับบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และกลุ่มธุรกิจในเครือ ร่วมส่งต่อน้ำใจ ส่งมอบสุขอนามัยที่ดีให้ผู้หญิงหลังกำแพงสูง กรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศ

โรบินสัน 'ส่งมอบสุขอนามัยที่ดีให้ผู้หญิงหลังกำแพงสูง' กรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศ กับโครงการ "โรบินสัน ลองจาเร แชร์ริ่ง"(ROBINSON LINGERIE SHARING)

โรบินสัน ร่วมกับบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และกลุ่มธุรกิจในเครือ ร่วมส่งต่อน้ำใจ ส่งมอบสุขอนามัยที่ดีให้ผู้หญิงหลังกำแพงสูง กรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศ

โรบินสัน 'ส่งมอบสุขอนามัยที่ดีให้ผู้หญิงหลังกำแพงสูง' กรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศ กับโครงการ "โรบินสัน ลองจาเร แชร์ริ่ง"(ROBINSON LINGERIE SHARING)

โรบินสัน ร่วมกับบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และกลุ่มธุรกิจในเครือ ร่วมส่งต่อน้ำใจ ส่งมอบสุขอนามัยที่ดีให้ผู้หญิงหลังกำแพงสูง กรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศ

โรบินสัน 'ส่งมอบสุขอนามัยที่ดีให้ผู้หญิงหลังกำแพงสูง' กรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศ กับโครงการ "โรบินสัน ลองจาเร แชร์ริ่ง"(ROBINSON LINGERIE SHARING)

โรบินสัน ร่วมกับบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และกลุ่มธุรกิจในเครือ ร่วมส่งต่อน้ำใจ ส่งมอบสุขอนามัยที่ดีให้ผู้หญิงหลังกำแพงสูง กรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศ

โรบินสัน 'ส่งมอบสุขอนามัยที่ดีให้ผู้หญิงหลังกำแพงสูง' กรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศ กับโครงการ "โรบินสัน ลองจาเร แชร์ริ่ง"(ROBINSON LINGERIE SHARING)

โรบินสัน ร่วมกับบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และกลุ่มธุรกิจในเครือ ร่วมส่งต่อน้ำใจ ส่งมอบสุขอนามัยที่ดีให้ผู้หญิงหลังกำแพงสูง กรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศ

โรบินสัน 'ส่งมอบสุขอนามัยที่ดีให้ผู้หญิงหลังกำแพงสูง' กรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศ กับโครงการ "โรบินสัน ลองจาเร แชร์ริ่ง"(ROBINSON LINGERIE SHARING)