Event Gallery

'โรบินสัน' ร่วมกับ ร้านรองเท้า 'เพย์เลส ชูส์ซอส'
สานต่อโครงการ "แอร์วอล์ค กู้ด ชูส์ โปรเจกต์ ปีที่สี่"
มอบรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ เติมเต็มรอยยิ้มให้เด็กผู้พิการทางสายตา


โรบินสัน ร่วมกับ ร้านรองเท้า เพย์เลส ชูส์ซอส มอบรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ เติมเต็มรอยยิ้มให้เด็กผู้พิการทางสายตา

         โรบินสัน ร่วมกับ ร้านรองเท้าเพย์เลส ชูส์ซอส เดินหน้าสานต่อโครงการเพื่อสังคม โดยมี คุณนิลุบล เลิศมีมงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า แฟชั่นกีฬา รองเท้าและเด็ก คุณวิมล เลิศสังข์แจ่มใส ผู้อำนวยการอาวุโส Marketing Strategy บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนเดินทางไปส่งมอบ 'รองเท้าผ้าใบคู่ใหม่' จำนวน 450 คู่ รวมมูลค่ากว่า 450,000 บาท จากโครงการ 'แอร์วอล์ค กู้ด ชูส์ โปรเจกต์ ปีที่สี่' ให้แก่น้องๆ ผู้พิการทางสายตา ซึ่งอยู่ในความดูแลของ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่แม้จะมองไม่เห็น หรือเห็นเพียงเลือนราง แต่น้องๆ ก็สัมผัสได้ถึงพื้นผิว รูปทรงของรองเท้า ที่ทำให้พวกเขามีความสุข เหมือนได้ของขวัญปีใหม่ที่รอคอย

โรบินสัน ร่วมกับ ร้านรองเท้า เพย์เลส ชูส์ซอส มอบรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ เติมเต็มรอยยิ้มให้เด็กผู้พิการทางสายตา

 

         โครงการ 'แอร์วอล์ค กู้ด ชูส์ โปรเจกต์' ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่สี่ จากความร่วมมือของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และร้านรองเท้าเพย์เลส ชูซอร์ส (Payless SHOE SOURCE) มัลติแบรนด์ช้อปที่นำเสนอแฟชั่นรองเท้าแบรนด์ชั้นนำจากอเมริกา นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญ คือการส่งมอบพลังความรักความห่วงใยในรูปแบบของการ ‘ให้’ รองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ แก่น้องๆ ผู้ขาดโอกาสทั่วประเทศ เพราะรองเท้า เปรียบเสมือนเกราะกำบัง ปกป้องเท้าจากสิ่งต่างๆ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ทุกย่างก้าวของน้องๆ มั่นคงและแข็งแรง เพื่อออกไปเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์


โรบินสัน ร่วมกับ ร้านรองเท้า เพย์เลส ชูส์ซอส มอบรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ เติมเต็มรอยยิ้มให้เด็กผู้พิการทางสายตา

โรบินสัน ร่วมกับ ร้านรองเท้า เพย์เลส ชูส์ซอส มอบรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ เติมเต็มรอยยิ้มให้เด็กผู้พิการทางสายตา

โรบินสัน ร่วมกับ ร้านรองเท้า เพย์เลส ชูส์ซอส มอบรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ เติมเต็มรอยยิ้มให้เด็กผู้พิการทางสายตา

โรบินสัน ร่วมกับ ร้านรองเท้า เพย์เลส ชูส์ซอส มอบรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ เติมเต็มรอยยิ้มให้เด็กผู้พิการทางสายตา

โรบินสัน ร่วมกับ ร้านรองเท้า เพย์เลส ชูส์ซอส มอบรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ เติมเต็มรอยยิ้มให้เด็กผู้พิการทางสายตา

โรบินสัน ร่วมกับ ร้านรองเท้า เพย์เลส ชูส์ซอส มอบรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ เติมเต็มรอยยิ้มให้เด็กผู้พิการทางสายตา

โรบินสัน ร่วมกับ ร้านรองเท้า เพย์เลส ชูส์ซอส มอบรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ เติมเต็มรอยยิ้มให้เด็กผู้พิการทางสายตา

โรบินสัน ร่วมกับ ร้านรองเท้า เพย์เลส ชูส์ซอส มอบรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ เติมเต็มรอยยิ้มให้เด็กผู้พิการทางสายตา

โรบินสัน ร่วมกับ ร้านรองเท้า เพย์เลส ชูส์ซอส มอบรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ เติมเต็มรอยยิ้มให้เด็กผู้พิการทางสายตา

โรบินสัน ร่วมกับ ร้านรองเท้า เพย์เลส ชูส์ซอส มอบรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ เติมเต็มรอยยิ้มให้เด็กผู้พิการทางสายตา

โรบินสัน ร่วมกับ ร้านรองเท้า เพย์เลส ชูส์ซอส มอบรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ เติมเต็มรอยยิ้มให้เด็กผู้พิการทางสายตา

โรบินสัน ร่วมกับ ร้านรองเท้า เพย์เลส ชูส์ซอส มอบรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ เติมเต็มรอยยิ้มให้เด็กผู้พิการทางสายตา

โรบินสัน ร่วมกับ ร้านรองเท้า เพย์เลส ชูส์ซอส มอบรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ เติมเต็มรอยยิ้มให้เด็กผู้พิการทางสายตา

โรบินสัน ร่วมกับ ร้านรองเท้า เพย์เลส ชูส์ซอส มอบรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ เติมเต็มรอยยิ้มให้เด็กผู้พิการทางสายตา

โรบินสัน ร่วมกับ ร้านรองเท้า เพย์เลส ชูส์ซอส มอบรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ เติมเต็มรอยยิ้มให้เด็กผู้พิการทางสายตา

โรบินสัน ร่วมกับ ร้านรองเท้า เพย์เลส ชูส์ซอส มอบรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ เติมเต็มรอยยิ้มให้เด็กผู้พิการทางสายตา

โรบินสัน ร่วมกับ ร้านรองเท้า เพย์เลส ชูส์ซอส มอบรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ เติมเต็มรอยยิ้มให้เด็กผู้พิการทางสายตา

โรบินสัน ร่วมกับ ร้านรองเท้า เพย์เลส ชูส์ซอส มอบรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ เติมเต็มรอยยิ้มให้เด็กผู้พิการทางสายตา

โรบินสัน ร่วมกับ ร้านรองเท้า เพย์เลส ชูส์ซอส มอบรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ เติมเต็มรอยยิ้มให้เด็กผู้พิการทางสายตา

โรบินสัน ร่วมกับ ร้านรองเท้า เพย์เลส ชูส์ซอส มอบรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ เติมเต็มรอยยิ้มให้เด็กผู้พิการทางสายตา

โรบินสัน ร่วมกับ ร้านรองเท้า เพย์เลส ชูส์ซอส มอบรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ เติมเต็มรอยยิ้มให้เด็กผู้พิการทางสายตา

โรบินสัน ร่วมกับ ร้านรองเท้า เพย์เลส ชูส์ซอส มอบรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ เติมเต็มรอยยิ้มให้เด็กผู้พิการทางสายตา