Event Gallery

“โรบินสันทำดี…ปั่นเพื่อน้อง” ปันโอกาสทางการศึกษา
มอบจักรยาน 120 คัน แก่น้องๆ ในจังหวัดชัยภูมิ


โรบินสันทำดี…ปั่นเพื่อน้อง

         โรบินสัน เดินหน้าสานต่อปณิธานการช่วยเหลือน้องๆ ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้ร่วมกับทางหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรม “โรบินสันทำดี...ปั่นเพื่อน้อง” มอบจักรยาน จำนวน 120 คัน ให้แก่นักเรียน ชั้นประถม ใน 5 อำเภอ ของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ อำเภอหนองบัวแดง, อำเภอภักดีชุมพล, อำเภอบ้านเขว้า, อำเภอ คอนสวรรค์ และอำเภอเมือง เพื่อให้นักเรียนที่ขาดแคลน หรือ โรงเรียนที่มีความต้องการที่จะช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจน และบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียน สามารถเดินทางมาโรงเรียนได้สะดวกขึ้น เนื่องในโอกาสที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ เปิดสาขาใหม่ ณ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อเดือนธ.ค. ที่ผ่านมา

         งานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีรับมอบจักรยาน จากทีมผู้บริหารโรบินสัน คุณอนันต์ ตันติปัญญาคุณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ และ คุณสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี ประธานหอการค้า จังหวัดชัยภูมิ, คุณสุรศักดิ์ ฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานสพฐ. และคุณณัฏฐ์ชุดา นันทนิ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ พร้อมร่วม ปั่นนำขบวนคาราวานจักรยาน ระยะทาง 7 กม. ไปพร้อมกับน้องๆ ตัวแทนโรงเรียน และสมาชิกชมรมปั่นจักรยานท้องถิ่น โดยขบวนมุ่งหน้าจาก โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ชัยภูมิ ไปสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล และผ่านไปยังตลาดเช้า ซึ่งได้รับการต้อนรับจากชุมชนอย่างอบอุ่นตลอดระยะเส้นทางปั่น


โรบินสันทำดี…ปั่นเพื่อน้อง

โรบินสันทำดี…ปั่นเพื่อน้อง

โรบินสันทำดี…ปั่นเพื่อน้อง

โรบินสันทำดี…ปั่นเพื่อน้อง

โรบินสันทำดี…ปั่นเพื่อน้อง

โรบินสันทำดี…ปั่นเพื่อน้อง

โรบินสันทำดี…ปั่นเพื่อน้อง

โรบินสันทำดี…ปั่นเพื่อน้อง

โรบินสันทำดี…ปั่นเพื่อน้อง

โรบินสันทำดี…ปั่นเพื่อน้อง

โรบินสันทำดี…ปั่นเพื่อน้อง

โรบินสันทำดี…ปั่นเพื่อน้อง

โรบินสันทำดี…ปั่นเพื่อน้อง

โรบินสันทำดี…ปั่นเพื่อน้อง

โรบินสันทำดี…ปั่นเพื่อน้อง

โรบินสันทำดี…ปั่นเพื่อน้อง

โรบินสันทำดี…ปั่นเพื่อน้อง

โรบินสันทำดี…ปั่นเพื่อน้อง

โรบินสันทำดี…ปั่นเพื่อน้อง

โรบินสันทำดี…ปั่นเพื่อน้อง

โรบินสันทำดี…ปั่นเพื่อน้อง

โรบินสันทำดี…ปั่นเพื่อน้อง

โรบินสันทำดี…ปั่นเพื่อน้อง

โรบินสันทำดี…ปั่นเพื่อน้อง