Event Gallery

"โรบินสันสานฝันให้น้อง" ปีที่ 12
สานความฝัน 'ศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร'
แก่น้องๆ 'โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) จ.ลพบุรี'
ต่อยอดความรู้ สร้างรายได้ สู่วิชาชีพในอนาคต


โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12 ศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) จ.ลพบุรี

        สานต่อความตั้งใจและปณิธานอันแน่วแน่ ในการมุ่งเน้นพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในด้านการศึกษา สุขอนามัย และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภายใต้นโยบาย 'โรบินสันทำดี' กับโครงการ 'โรบินสันสานฝันให้น้อง' ปีที่ 12 ครั้งนี้โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม ต.โคกกะเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี ได้ผ่านการคัดเลือกรับรางวัลชนะเลิศจากโรบินสัน นับเป็น 1 ใน 5 โครงการ ที่ได้รับทุนสนับสนุนพิเศษ กับ 'โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร' เพื่อสานต่อความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดการ พัฒนา ควบคุมและแปรรูป ขยะให้ไม่เป็นขยะ อีกต่อไป ด้วยการนำขยะจากในโรงเรียนและชุมชน มาเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นงานศิลปะ โดยใช้ "กระดาษรีไซเคิลมาทำเป็นภาพนูนต่ำ" และได้เลือกสัญลักษณ์และจุดเด่นของจังหวัด มาเป็นแม่แบบ ผลิตออกมาเป็นภาพนูนต่ำที่มีความงดงามและทรงคุณค่า ซึ่งผลงานโดดเด่นของน้องๆ ได้แก่ ภาพนูนต่ำรูปสมเด็จพระนารายณ์พระปางสามยอด, ภาพช้าง ฯลฯ นอกจากนี้ยังนำกระดาษเปเปอร์มาเช่ไปทำเป็นนาฬิกาประดิษฐ์ และถุงกระดาษสำหรับใส่ของ ฯลฯ


โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12 ศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) จ.ลพบุรีโรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12 ศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) จ.ลพบุรี

         ทั้งนี้คณะผู้บริหารโรบินสัน นำโดย คุณเออร์ลินดา เพชรพิสิฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายสื่อสารการตลาด, คุณตรีชฎา คงวัดใหม่ ผู้จัดการทั่วไป ศูนยการค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรี และทีมจิตอาสาโรบินสัน ลงพื้นที่ส่งมอบ 'ศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร' ซึ่งประกอบไปด้วย ธนาคารขยะ, ห้องรีไซเคิล และห้องแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และรอยยิ้มแห่งความสุข

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12 ศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) จ.ลพบุรี

"โรบินสันสานฝันให้น้อง" ปีที่ 12 สานความฝัน 'ศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร'

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12 ศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) จ.ลพบุรี

"โรบินสันสานฝันให้น้อง" ปีที่ 12 สานความฝัน 'ศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร'

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12 ศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) จ.ลพบุรี

"โรบินสันสานฝันให้น้อง" ปีที่ 12 สานความฝัน 'ศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร'

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12 ศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) จ.ลพบุรี

"โรบินสันสานฝันให้น้อง" ปีที่ 12 สานความฝัน 'ศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร'

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12 ศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) จ.ลพบุรี

"โรบินสันสานฝันให้น้อง" ปีที่ 12 สานความฝัน 'ศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร'

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12 ศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) จ.ลพบุรี

"โรบินสันสานฝันให้น้อง" ปีที่ 12 สานความฝัน 'ศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร'

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12 ศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) จ.ลพบุรี

"โรบินสันสานฝันให้น้อง" ปีที่ 12 สานความฝัน 'ศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร'

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12 ศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) จ.ลพบุรี

"โรบินสันสานฝันให้น้อง" ปีที่ 12 สานความฝัน 'ศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร'

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12 ศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) จ.ลพบุรี

"โรบินสันสานฝันให้น้อง" ปีที่ 12 สานความฝัน 'ศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร'

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12 ศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) จ.ลพบุรี

"โรบินสันสานฝันให้น้อง" ปีที่ 12 สานความฝัน 'ศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร'

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12 ศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) จ.ลพบุรี

"โรบินสันสานฝันให้น้อง" ปีที่ 12 สานความฝัน 'ศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร'

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12 ศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) จ.ลพบุรี

"โรบินสันสานฝันให้น้อง" ปีที่ 12 สานความฝัน 'ศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร'