Event Gallery

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการที่ 2
‘โรงกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี’
โรงเรียนบ้านนาเดื่อ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร


โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12 โครงการ 2 ‘โรงกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี’

        โรบินสัน ผนึกกำลัง บริษัท มาร์เซียโน่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์รองเท้า เฮฟวี่ (Heavy) เดินหน้า สานต่อโครงการ ‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12
มอบทุนพิเศษมูลค่า 300,000 บาท ให้แก่โรงเรียนที่ชนะเลิศการนำเสนอโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 ใน 5 โครงการ ได้แก่ ‘โครงการโรงกรองน้ำดื่มสะอาด
เพื่อสุขอนามัยที่ดี’
ซึ่งเป็นความฝันของ ด.ญ.อภิญญา นนท์สุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ จังหวัดสกลนคร ที่ต้องการ สานความฝัน ในการมีเครื่องกรองน้ำ
ไว้ใช้ภายในโรงเรียน ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด ผุพัง เกิดเป็นสนิม ทำให้น้ำที่ไหลออกมา เจือปนไปด้วยสิ่งสกปรก และเป็นอันตรายต่อร่างกาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนแก่เพื่อนๆ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ และคนในชุมชน ให้ได้ดื่มน้ำสะอาด ในปริมาณที่เพียงพอต่อร่างกาย นับเป็นโครงการดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนในชุมชนต่อไป

        ภายในงาน ได้จัดพิธีส่งมอบเครื่องกรองน้ำ นำทีมโดย คุณปรียา พรหมมี ผู้จัดการทั่วไป โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร และผู้บริหารจาก บริษัท มาร์เซียโน่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์รองเท้า เฮฟวี่ (Heavy) หม่อมหลวงตรีจักร จิตรพงศ์ และบุคคลสำคัญของจังหวัด ตัวแทนครู และนักเรียน ร่วมเป็นสักขีพยาน

        โรบินสัน มุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสานต่อ ‘โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง’ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการได้อยู่คู่สังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อความฝัน ถักทอรอยยิ้ม เติมเต็มความสุข แก่น้องๆ ในถิ่นทุรกันดาร ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้สังคมไทยได้เกิดการพัฒนาและมีความสุขที่ยั่งยืนต่อไป

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12 โครงการ 2 ‘โรงกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี’

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 2 ‘โรงกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี’

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12 โครงการ 2 ‘โรงกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี’

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 2 ‘โรงกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี’

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12 โครงการ 2 ‘โรงกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี’

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 2 ‘โรงกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี’

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12 โครงการ 2 ‘โรงกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี’

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 2 ‘โรงกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี’

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12 โครงการ 2 ‘โรงกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี’

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 2 ‘โรงกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี’

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12 โครงการ 2 ‘โรงกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี’

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 2 ‘โรงกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี’

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12 โครงการ 2 ‘โรงกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี’

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 2 ‘โรงกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี’

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12 โครงการ 2 ‘โรงกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี’

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 2 ‘โรงกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี’

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12 โครงการ 2 ‘โรงกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี’

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 2 ‘โรงกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี’

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12 โครงการ 2 ‘โรงกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี’

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 2 ‘โรงกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี’

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12 โครงการ 2 ‘โรงกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี’

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 2 ‘โรงกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี’

โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12 โครงการ 2 ‘โรงกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี’

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 2 ‘โรงกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี’