Event Gallery

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 3
“ธนาคารขยะ เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม”
โรงเรียนบ้านโคกผักหอม อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี


‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 3 “ธนาคารขยะ เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม”

        สร้างพลังเครือข่ายแห่งการ ‘ทำดี’ ที่ยั่งยืน โรบินสัน ผนึกกำลัง บริษัท ที.แอล. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องนอน เจสสิก้า (Jessica) เดินหน้าสานต่อโครงการ ‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 มอบทุนพิเศษมูลค่า 300,000 บาท ให้แก่โรงเรียนที่ชนะเลิศการนำเสนอโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 ใน 5 โครงการ ได้แก่ ‘โครงการธนาคารขยะ เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม’ ซึ่งเป็นความฝันของ ด.ช. กัญตพิช อัศวภูมิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกผักหอม
ที่มีความฝันอยากให้โรงเรียนมีธนาคารขยะ เพื่อส่งเสริมให้พี่ๆ น้องๆ ในโรงเรียน และคนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี มีระบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียนทุกคน นอกจากนี้ยังสามารถนำขยะที่สามารถรีไซเคิลได้มาเพิ่มมูลค่า ด้วยการนำมาทำเป็นพานบายศรี และการสานตะกร้า
เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อีกช่องทางนึง

        พิธีส่งมอบธนาคารขยะ และธนาคารโรงเรียน นำทีมโดยคณะผู้บริหารโรบินสัน คุณไพศาล พงษ์พัชราพันธุ์ ผู้อำนวยการเขต สายปฏิบัติการ, คุณยอดสร้อย ปัญณะสมบูรณ์
ผู้จัดการทั่วไป ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อุดรธานี และทีมผู้บริหารจาก บริษัท ที.แอล. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องนอน เจสสิก้า (Jessica) คุณเอกลักษณ์
รุ่งอนันต์ชัย และบุคคลสำคัญของจังหวัด ตัวแทนครู และนักเรียน ร่วมเป็น สักขีพยาน


‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 3 “ธนาคารขยะ เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม”

        โรบินสัน มุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสานต่อ ‘โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง’ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการ ได้อยู่คู่สังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อความฝัน ถักทอรอยยิ้ม เติมเต็มความสุข แก่น้องๆ ในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้สังคมไทยได้เกิดการพัฒนาและมีความสุขที่ยั่งยืนต่อไป

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 3 “ธนาคารขยะ เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม”

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 3 “ธนาคารขยะ เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม”

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 3 “ธนาคารขยะ เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม”

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 3 “ธนาคารขยะ เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม”

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 3 “ธนาคารขยะ เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม”

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 3 “ธนาคารขยะ เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม”

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 3 “ธนาคารขยะ เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม”

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 3 “ธนาคารขยะ เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม”

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 3 “ธนาคารขยะ เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม”

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 3 “ธนาคารขยะ เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม”

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 3 “ธนาคารขยะ เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม”

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 3 “ธนาคารขยะ เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม”

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 3 “ธนาคารขยะ เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม”

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 3 “ธนาคารขยะ เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม”

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 3 “ธนาคารขยะ เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม”

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 3 “ธนาคารขยะ เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม”

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 3 “ธนาคารขยะ เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม”

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 3 “ธนาคารขยะ เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม”

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 3 “ธนาคารขยะ เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม”

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 3 “ธนาคารขยะ เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม”

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 3 “ธนาคารขยะ เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม”

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 3 “ธนาคารขยะ เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม”

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 3 “ธนาคารขยะ เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม”

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 3 “ธนาคารขยะ เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม”