Event Gallery

“เปลี่ยนไอเดียเป็นค่าขนม”
‘STUDENT MARKET ตลาดนัดวัยเรียน’
พื้นที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ 22 สาขา


“เปลี่ยนไอเดียเป็นค่าขนม” ‘STUDENT MARKET ตลาดนัดวัยเรียน’

        โรบินสันสนับสนุน‘การเรียนรู้’ ผ่าน ‘การลงมือทำจริง’ กับกิจกรรมสร้างสรรค์ดีๆ อย่าง ‘STUDENT MARKET ตลาดนัดวัยเรียน’ ภายใต้แคมเปญ ‘ROBINSON BACK TO SCHOOL’ ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ วัยเรียน ที่มีอายุระหว่าง 10 – 18 ปี มาเรียนรู้ ฝึกทักษะการทำธุรกิจค้าขาย ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง สวมบทบาทการเป็นพ่อค้า – แม่ค้ารุ่นเล็ก ‘เปลี่ยนไอเดียเป็นค่าขนม’ ในภาคการศึกษาใหม่ ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ทั่วประเทศ


“เปลี่ยนไอเดียเป็นค่าขนม” ‘STUDENT MARKET ตลาดนัดวัยเรียน’

        โดยกิจกรรมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากน้องๆ วัยเรียน โดยมีการนำหลากหลายไอเดียในรูปแบบของสินค้า ทั้งที่เป็นสินค้าที่มาจากไอเดียความชอบของตัวเอง สินค้าจากธุรกิจครอบครัว สินค้าจากสถานศึกษา ทั้งอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า เครื่องประดับ สินค้ามือสอง อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ มาให้เลือกสรรมากมาย


“เปลี่ยนไอเดียเป็นค่าขนม” ‘STUDENT MARKET ตลาดนัดวัยเรียน’

        ซึ่งประโยชน์ที่โรบินสันมุ่งหวังให้น้องๆ ได้เรียนรู้จากการลงมือทำในกิจกรรมครั้งนี้ ที่นอกจากจะทำให้น้องๆ ได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือ ต้องการให้น้องๆ นำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพของตนเองต่อไป

“เปลี่ยนไอเดียเป็นค่าขนม” ‘STUDENT MARKET ตลาดนัดวัยเรียน’

“เปลี่ยนไอเดียเป็นค่าขนม” ‘STUDENT MARKET ตลาดนัดวัยเรียน’

“เปลี่ยนไอเดียเป็นค่าขนม” ‘STUDENT MARKET ตลาดนัดวัยเรียน’

“เปลี่ยนไอเดียเป็นค่าขนม” ‘STUDENT MARKET ตลาดนัดวัยเรียน’

“เปลี่ยนไอเดียเป็นค่าขนม” ‘STUDENT MARKET ตลาดนัดวัยเรียน’

“เปลี่ยนไอเดียเป็นค่าขนม” ‘STUDENT MARKET ตลาดนัดวัยเรียน’

“เปลี่ยนไอเดียเป็นค่าขนม” ‘STUDENT MARKET ตลาดนัดวัยเรียน’

“เปลี่ยนไอเดียเป็นค่าขนม” ‘STUDENT MARKET ตลาดนัดวัยเรียน’

“เปลี่ยนไอเดียเป็นค่าขนม” ‘STUDENT MARKET ตลาดนัดวัยเรียน’

“เปลี่ยนไอเดียเป็นค่าขนม” ‘STUDENT MARKET ตลาดนัดวัยเรียน’

“เปลี่ยนไอเดียเป็นค่าขนม” ‘STUDENT MARKET ตลาดนัดวัยเรียน’

“เปลี่ยนไอเดียเป็นค่าขนม” ‘STUDENT MARKET ตลาดนัดวัยเรียน’

“เปลี่ยนไอเดียเป็นค่าขนม” ‘STUDENT MARKET ตลาดนัดวัยเรียน’

“เปลี่ยนไอเดียเป็นค่าขนม” ‘STUDENT MARKET ตลาดนัดวัยเรียน’

“เปลี่ยนไอเดียเป็นค่าขนม” ‘STUDENT MARKET ตลาดนัดวัยเรียน’

“เปลี่ยนไอเดียเป็นค่าขนม” ‘STUDENT MARKET ตลาดนัดวัยเรียน’

“เปลี่ยนไอเดียเป็นค่าขนม” ‘STUDENT MARKET ตลาดนัดวัยเรียน’

“เปลี่ยนไอเดียเป็นค่าขนม” ‘STUDENT MARKET ตลาดนัดวัยเรียน’