Event Gallery

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 5
“โครงการโรงอาหารกลางวัน เพื่อสุขอนามัยที่ดี”
โรงเรียนบ้านโคกรัก อ.หาดสำราญ จ.ตรัง


‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 5 โรงเรียนบ้านโคกรัก อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

       เดินหน้าทักทอเติมฝันแก่น้องๆ ผู้ขาดแคลนทั่วประเทศ โรบินสัน ผนึกกำลัง ผลิตภัณฑ์เครื่องครัว Cuizimate (คุยซิเมท) สานต่อโครงการ ‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12
มอบทุนพิเศษมูลค่า 300,000 บาท ให้แก่โรงเรียนที่ชนะเลิศการนำเสนอโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 ใน 5 โครงการ ได้แก่ ‘โครงการโรงอาหารกลางวัน
เพื่อสุขอนามัยที่ดี’
โดยได้สนับสนุนปรับปรุงโรงอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย ตรงตามมาตรฐาน รวมถึงร่วมจัดระเบียบห้องครัว และพื้นที่ ที่ใช้จัดเก็บภาชนะใส่อาหาร - บริเวณอ่างล้างจาน ให้เป็นสัดส่วนชัดเจน เพื่อป้องกัน สิ่งสกปรก และพาหนะนำโรคต่างๆ และยังได้มอบอุปกรณ์เครื่องครัว Cuizimate (คุยซิเมท) อาทิ จาน ชาม แก้วน้ำ ฯลฯ
นอกจากนี้ยังได้สร้าง โถงอเนกประสงค์ให้ทางโรงเรียน และคนในชุมชน ได้นำไปจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์

        โดยมีคณะผู้บริหารโรบินสัน นำโดย คุณฉันทนา วงศาธิชัยสกุล ผู้จัดการทั่วไป โรบินสันไลฟ์สไตล์ตรัง และทีมผู้บริหารผลิตภัณฑ์เครื่องครัว Cuizimate (คุยซิเมท) นำโดย
คุณนงลักษณ์ รัตนประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารสินค้า Home และบุคคลสำคัญของจังหวัด ตัวแทนครู และนักเรียน ร่วมเป็น สักขีพยาน

        โรบินสัน มุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสานต่อ ‘โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง’ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการ ได้อยู่คู่สังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อความฝัน ถักทอรอยยิ้ม เติมเต็มความสุข แก่น้องๆ ในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้สังคมไทยได้เกิดการพัฒนาและมีความสุขที่ยั่งยืนต่อไป

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 5 โรงเรียนบ้านโคกรัก อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 5 โรงเรียนบ้านโคกรัก อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 5 โรงเรียนบ้านโคกรัก อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 5 โรงเรียนบ้านโคกรัก อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 5 โรงเรียนบ้านโคกรัก อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 5 โรงเรียนบ้านโคกรัก อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 5 โรงเรียนบ้านโคกรัก อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 5 โรงเรียนบ้านโคกรัก อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 5 โรงเรียนบ้านโคกรัก อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 5 โรงเรียนบ้านโคกรัก อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 5 โรงเรียนบ้านโคกรัก อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 5 โรงเรียนบ้านโคกรัก อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 5 โรงเรียนบ้านโคกรัก อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 5 โรงเรียนบ้านโคกรัก อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 5 โรงเรียนบ้านโคกรัก อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 5 โรงเรียนบ้านโคกรัก อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 5 โรงเรียนบ้านโคกรัก อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 5 โรงเรียนบ้านโคกรัก อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 5 โรงเรียนบ้านโคกรัก อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

‘โรบินสันสานฝันให้น้อง’ ปีที่ 12 โครงการ 5 โรงเรียนบ้านโคกรัก อ.หาดสำราญ จ.ตรัง