Event Gallery

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล ผนึกกำลังนำทีมจิตอาสา
ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง”
ทั้ง 6 จังหวัด มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท


โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

        โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล นำโดย คุณสมกมล จิราธิวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล, คุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ที่ปรึกษาเซ็นทรัลพัฒนา และคุณสุรกิจ อารยรังษี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังนำทีมจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่ากว่า 3,000,000 บาท แก่พี่น้องที่อาศัยอยู่ใน 6 จังหวัดพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด, สกลนคร,
อุบลราชธานี, มุกดาหาร, ขอนแก่น และพิษณุโลก เพื่อบรรเทาทุกข์และส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

 

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.ร้อยเอ็ด

        คณะผู้บริหารฯ นำถุงยังชีพ 500 ชุด เดินทางไปยังชุมชนบ้านอ้น ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ด้านหลังโรบินสันไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด, ชุมชนรัตนวารี และชุมชนบ้านดอนคำ อ.พนมไพร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวร้อยเอ็ด โดยมี ท่าน วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด, นายก อบต.พนมไพร กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมรับมอบและลงพื้นที่ส่งมอบกำลังใจให้ผู้ประสบภัยได้รับของอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือชุมชนหลุมพอเพียงอินทรีย์วิถีไทย จ.กาฬสินธุ์
ซึ่งเป็นชุมชนเครือข่ายของ Tops สาขาร้อยเอ็ดอีกด้วย

 

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.พิษณุโลก

        มอบถุงยังชีพ 1,000 ชุด ให้กับ พลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อให้ชาวบ้านและคนในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป

 

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.ขอนแก่น

        มอบถุงยังชีพ 1,000 ชุด ให้กับ ท่านสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และลงพื้นที่ผู้ประสบภัย อำเภอบ้านไผ่ โดยมี นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นผู้รับมอบ

 

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ. มุกดาหาร

        มอบถุงยังชีพ 500 ชุด ให้กับ ท่านศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมลงพื้นที่ “บ้านนาจาน” ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำป่าเซาะสะพานข้ามแม่น้ำขาด ทำให้ประชาชนไม่สามารถเดินทางผ่านได้

 

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

        คณะผู้บริหารและจิตอาสา ได้ลงพื้นที่ประสบภัย ไปยังชุมชนและศูนย์อพยพในพื้นที่ บ้านทัพไท, ชุมชนคูเดื่อ, ชุมชนดูสว่าง, ชุมชนบวรและเกษตรตลาดจริงใจ, ชุมชน
ทุ่งคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ และอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมอบถุงยังชีพ จำนวน 1,500 ถุง แก่ชาวบ้านซึ่งมีประชาชนเดือดร้อนกว่า 42,000 ครัวเรือน ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่มีน้ำท่วมขังสูงเกินกว่า 3 เมตร และบางพื้นที่ถูกตัดขาดจากภายนอก ไม่สามารถสัญจรโดยรถได้

 

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สกลนคร

        อีกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทำให้พื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นนาข้าวของชาวบ้านได้รับความเสียหายกว่า 1 แสนไร่ และระดับน้ำยังคงอยู่ที่ 30-40 ซม. สร้างความเดือดร้อนแก่พื้นที่โดยรอบ ทางบริษัทฯ จึงได้มอบถุงยังชีพอีก 500 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดสกลนคร โดยมี ท่านเมธี สุวรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานรับมอบ และนอกจากนี้ยังได้มอบถุงยังชีพ 150 ชุด ไปยังบ้านปูพื้ม ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว ซึ่งได้รับผลกระทบโดนพายุกระหน่ำ สร้างความเสียหาย บ้านพังทั้งหลัง 25 ครัวเรือน และหลังคาเปิด มากถึง 84 ครัวเรือน เพื่อมอบเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยอีกด้วย

 

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด

โรบินสัน และกลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุด มูลค่า 3,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก “พายุโพดุลและพายุเหล่งเหล่ง” ทั้ง 6 จังหวัด