Event Gallery

ROBINSON JEANS DIY Contest

 

โรบินสันเปิดพื้นที่ให้คนรัก “ยีนส์”
เข้าร่วมการประกวดออกแบบ ROBINSON JEANS DIY Contest
ภายใต้คอนเซปต์ Retro Party 80’s Maximalism ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท

         ย้อนรอยแฟชั่นยุค 80‘s ช่วงเวลาเฟื่องฟูแห่งวงการแฟชั่นและวงการดนตรีกับ 3 ลุค 3 สไตล์ DISCO, HIPHOP และ PUNKROCK ยุคที่คนชื่นชอบความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของแฟชั่นที่กล้าท้าทาย สะดุดตาด้วยโทนสีจัดจ้าน กับการแต่งตัวในแบบ “Greed is Good” หรือ “ยิ่งเยอะยิ่งดี”

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
1. นิสิต หรือ นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา
2. บุคคลทั่วไป

การจัดส่งผลงาน
1.ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.robinson.co.th/eventgallery.html
2. แนบสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
3. แบบภาพสเกตซ์การออกแบบ DIY ชุดยีนส์เป็น Total look (ทั้งเสื้อและกางเกง)
4. ส่งภาพสเกตซ์ผลงานได้ที่โรบินสันทุกสาขา หรือ E-Mail : robinson.jeansdiy@gmail.com
ผู้สมัครต้องระบุสาขาของโรบินสัน 1 สาขา เพื่อรับยีนส์ไป DIY ตามแบบที่ได้รับการคัดเลือก
5. หมดเขตรับสมัครและส่งภาพสเกตซ์ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561

เกณฑ์การตัดสิน
- แนวความคิดการออกแบบ 30%
- ความสวยงาม 25%
- ความคิดสร้างสรรค์ 25%
- เทคนิคในการตกแต่ง 20%

รางวัลรวม 40 รางวัล (มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท)
รางวัลชนะเลิศ :                              50,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 :                       30,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 :                       20,000 บาท
รางวัลชมเชย 7 รางวัล รางวัลละ :        5,000 บาท
ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 รางวัล รางวัลละ :      2,500 บาท
(รองเท้าจาก Onitsuka Tiger มูลค่ารวม 200,000 บาท)

กำหนดการ
26 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2561         เปิดรับสมัคร ส่งผลงาน Sketch Design
21 ธันวาคม 2561                          ประกาศผู้ผ่านเข้ารอบแรก 200 ผลงาน
7 มกราคม– 8 กุมภาพันธ์ 2562         ผู้ผ่านรอบแรกรับยีนส์ไปตกแต่ง
4 มีนาคม 2562                             ประกาศผู้เข้ารอบ 40 ผลงาน
มีนาคม 2562                                รอบชิงชนะเลิศและแฟชั่นโชว์ร่วมกับนางแบบ นายแบบ ชั้นนำ

เงื่อนไข
1. ผู้ผ่านเข้ารอบ 200 ผลงานสุดท้าย จะต้องใช้เสื้อและกางเกงยีนส์ที่ได้รับจากทางโรบินสันในการนำไป DIY เท่านั้น โดยจะต้องมี Logo Brand ของยีนส์ที่ได้รับไปอยู่บนผลงาน DIY
2. ผู้ผ่านเข้ารอบ 200 ผลงานสุดท้าย จะต้องรับยีนส์ตามสาขาที่ระบุไว้ในใบสมัครเท่านั้น หากไม่ไปรับตามสาขาที่ระบุถือว่าผู้แข่งขันสละสิทธิในการแข่งขัน
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน และเป็นผลงานที่ส่งเข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก หรือเลียนแบบ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
4. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ผลงานถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)

 

ติดต่อสอบถาม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรบินสันทุกสาขา หรือที่
Website : www.robinson.co.th/eventgallery.html
Facebook : Robinson Department Store
E-Mail : robinson.jeansdiy@gmail.com
Tel : 094-428-1553 (เฉพาะเวลา 09.00 - 17.00น. ในวันจันทร์ –วันศุกร์)

 

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

 

ROBINSON JEANS ROBINSON JEANS