ติดต่อนักวิเคราะห์

บริษัท ชื่อนักวิเคราะห์ โทรศัพท์ Email
AEC Securities Plc. ณัฎฐ์วริน ไตรภพสกุล 02-836-0190-1
Asia Plus Securities Plc. อนุวัฒน์ ศรีขจรรัตน์กุล 02-680-1244
Bualuang Securities Plc. Chaiyatorn Sricharoen 02-618-1344
BNP Paribas ยุวนีย์ พรหมาภรณ์ 02-611-3554
Citicorp Securities (Thailand) Ltd. Pimolrat Sathaworawong 02-788-3614
CLSA Securities (Thailand) Ltd. Pamika Likitittiraks 02-257-4635
Capital Nomura Securities Plc. Marcin Spiewak 02-287-6796
Capital Nomura Securities Plc. Nuttapon Kumnounphon 02-638-5777
Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. วรายุทธ เหลืองเมธากุล 02-614-6214
Finansia Syrus Securities Plc. สุรีย์พร ทีวะสุเวทย์ 02-646-9972
JPMorgan Securities (Thailand) Ltd. จักรพันธ์ พรพรรณรัตน์ 02-684-2679
KGI Securities (Thailand) Plc. Nat Panassutrakorn 02-658-8849
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. Maria Brenda S. Lapiz 02-257-0250
Kasikorn Securities Plc. ธรีทิพย์ วงษ์แสงไพบูลย์ 02-696-0033
RHB OSK Securities (Thailand) Plc. วัชรุตม์ วัชรวงศ์สิทธิ์ 02-862-9736
KTB Securities (Thailand) Co., Ltd. Bunya Wikaisuksakul 02-648-1120
KT ZMICO Securities Co.,Ltd. พรสวัสดิ์ จิระจรัส 02-695-5000, 02-695-5555
ext. 6257
Macquarie Securities (Thailand) Ltd. บังลังค์ ไวยานนท์ 02-694-7993
Phatara Securities Plc. ศิริชัย โฉลกพันธ์รัตน์  02-305-9204, 02-694-9204
Phillip Securities (Thailand) Plc. วิชุดา ศิริพลอยประกาย 02-635-1700
ext. 525
SCB Securities Co., Ltd. Sirima Dissara 02-949-1000
ext. 1004
TISCO Securities Co., Ltd. ชาลินี คงเมือง 02-633-6482
Thanachart Securities Plc. Phannarai Tiyapittayarut 02-617-4961
Trinity Securities Co., Ltd. Kate Toungtong 02-801-9344
UBS Securities (Thailand) Ltd. Youssef Abbound  02-613-5752
UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. ธนันชัย จิตตนูนท์ 02-659-8303