งบการเงิน

ปี ดาวน์โหลด

2562

ไตรมาส 3/2562 748 KB.
ไตรมาส 2/2562 777 KB.
ไตรมาส 1/2562 761 KB.

2561

สำหรับปี 2561 642 KB.
ไตรมาส 3/2561 685 KB.
ไตรมาส 2/2561 419 KB.
ไตรมาส 1/2561 361 KB.

2560

สำหรับปี 2560 1880 KB.
ไตรมาส 3/2560 765 KB.
ไตรมาส 2/2560 741 KB.
ไตรมาส 1/2560 187 KB.

2559

สำหรับปี 2559 349 KB.
ไตรมาส 3/2559 206 KB.
ไตรมาส 2/2559 204 KB.
ไตรมาส 1/2559 191 KB.

2558

สำหรับปี 2558 335 KB.
ไตรมาส 3/2558 208 KB.
ไตรมาส 2/2558 202 KB.
ไตรมาส 1/2558 184 KB.

2557

สำหรับปี 2557 353 KB.
ไตรมาส 3/2557 228 KB.
ไตรมาส 2/2557 208 KB.
ไตรมาส 1/2557 198 KB.

2556

สำหรับปี 2556 355 KB.
ไตรมาส 3/2556 274 KB.
ไตรมาส 2/2556 256 KB.
ไตรมาส 1/2556 233 KB.

2555

สำหรับปี 2555 309 KB.
ไตรมาส 3/2555 191 KB.
ไตรมาส 2/2555 213 KB.
ไตรมาส 1/2555 210 KB.

2554

สำหรับปี 2554 349 KB.
ไตรมาส 3/2554 270 KB.
ไตรมาส 2/2554 229 KB.
ไตรมาส 1/2554 211 KB.

2553

สำหรับปี 2553 226 KB.
ไตรมาส 3/2553 195 KB.
ไตรมาส 2/2553 195 KB.
ไตรมาส 1/2553 178 KB.

2552

สำหรับปี 2552 278 KB.
ไตรมาส 3/2552 199 KB.
ไตรมาส 2/2552 190 KB.
ไตรมาส 1/2552 172 KB.

2551

สำหรับปี 2551 280 KB.
ไตรมาส 3/2551 192 KB.
ไตรมาส 2/2551 187 KB.
ไตรมาส 1/2551 180 KB.

2550

สำหรับปี 2550 267 KB.
ไตรมาส 3/2550 204 KB.
ไตรมาส 2/2550 198 KB.
ไตรมาส 1/2550 136 KB.

2549

สำหรับปี 2549 234 KB.
ไตรมาส 2/2549 139 KB.
ไตรมาส 3/2549 143 KB.
ไตรมาส 1/2549 125 KB.

2548

สำหรับปี 2548 220 KB.
ไตรมาส 3/2548 142 KB.
ไตรมาส 2/2548 134 KB.
ไตรมาส 1/2548 121 KB.

2547

สำหรับปี 2547 191 KB.
ไตรมาส 3/2547 188 KB.
ไตรมาส 2/2547 172 KB.
ไตรมาส 1/2547 143 KB.