ปฏิทินนักลงทุน

2562

 
วันที่ กิจกรรม
5 กันยายน 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2562
10 พฤษภาคม 2562 แถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2562
9 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2562
25 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562
14 มีนาคม 2562 แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2561
22 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2561
7 มกราคม 2562 งาน Consumer Day 2019: Sustainable Rebound?
 

2561

 
วันที่ กิจกรรม
22 พฤศจิกายน 2561 แถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3 ปี 2561
09 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3 ปี 2561
21 กันยายน 2561 งาน Krungsri Corporate Day
30 สิงหาคม 2561 งาน Thailand focus 2561
16 สิงหาคม 2561 แถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปี 2561
10 สิงหาคม 2561 ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปี 2561
29 มิถุนายน 2561 งาน dbTISCO Thailand Commerce & Media Sector Corporate Day
11 มิถุนายน 2561 งาน Thailand Corporate Day ณ ประเทศฮ่องกง
17 พฤษภาคม 2561 แถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2561
11 พฤษภาคม 2561 ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2561
19 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2561
7 มีนาคม 2561 Opportunity Day ปี 2561
6 มีนาคม 2561 แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2560
15 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2560
11 - 12 มกราคม 2561 Non Deal Roadshow ณ ประเทศสิงค์โปร
9 มกราคม 2561 งาน Tourism and Consumption 2561 Outlook By Phatra
 

2560

 
วันที่ กิจกรรม
30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 Non Deal Roadshow in Hongkong
10 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3 ปี 2560
28 กันยายน 2560 Consumer day
30 - 31 สิงหาคม 2560 Thailand focus
10 สิงหาคม 2560 ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปี 2560
12 พฤษภาคม 2560 ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2560
28 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560
21 มีนาคม 2560 Opportunity Day ไตรมาส 4 ปี 2559
1 - 3 มีนาคม 2560 Daiwa Investment Conference Tokyo Japan
18 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2559
9 มกราคม 2560 Tourism and Consumption outlook 2560
 

2559

 
วันที่ กิจกรรม
11 พฤศจิกายน 2559 ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3 ปี 2559
5 กันยายน 2559 Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2559
11 สิงหาคม 2559 ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปี 2559
13 พฤษภาคม 2559 แถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2559
8 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559
18 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2558
 

2558

 
วันที่ กิจกรรม
13 พฤศจิกายน 2558 ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3 ปี 2558
25 สิงหาคม 2558 Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2558
14 สิงหาคม 2558 ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปี 2558
27 พฤษภาคม 2558 Opportunity Day ไตรมาส 1 ปี 2558 (วิดีโอ)
8 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2558
13 มีนาคม 2558 Opportunity Day ไตรมาส 4 ปี 2557
11.20-12.35 SET room 1101
 

2557

 
วันที่ กิจกรรม
24 พฤศจิกายน 2557 Opportunity Day ไตรมาส 3 ปี 2557
11.20-12.35 SET room 1101
25 สิงหาคม 2557 Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2557
11.20-12.35 SET room 1101
26 พฤษภาคม 2557 Opportunity Day ไตรมาส 1 ปี 2557
11.20-12.35 SET room 1101
3 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2557
10 มีนาคม 2557 Opportunity Day ไตรมาส 4 ปี 2556
10.10-11.00 SET room 1101
 

2556

 
วันที่ กิจกรรม
26 พฤศจิกายน 2556 Opportunity Day ไตรมาส 3 ปี 2556
13.15-14.30 SET room 1101
26 สิงหาคม 2556 Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2556
10.45-12.15 SET room 1101
14 พฤษภาคม 2556 Opportunity Day ไตรมาส 1 ปี 2556
9.00-10.30 SET room 1101
25 เมษายน 2556 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2556
5 มีนาคม 2556 Opportunity Day ไตรมาส 4 ปี 2555
09.00-10.30 SET room 1101
 

2555

 
วันที่ กิจกรรม
28 พฤศจิกายน 2555 Opportunity Day ไตรมาส 3 ปี 2555
09.00-10.30 SET room 1101
6 กันยายน 2555 Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2555
13.15-14.30 SET room 1101
28 พฤษภาคม 2555 Opportunity Day ไตรมาส 1 ปี 2555
09.00-10.30 SET room 1101
25 เมษายน 2555 Annual General Meeting 2012
 
 
วันที่ กิจกรรม
29 พฤศจิกายน 2554 Opportunity Day ไตรมาส 3 ปี 2554
10.45-12.15 SET room 1101
25 สิงหาคม 2554 Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2554
10.45-12.15 SET room 1101
27 พฤษภาคม 2554 Opportunity Day ไตรมาส 1 ปี 2554
09.00-10.30 SET room 1101
21 เมษายน 2554 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2554
14 มีนาคม 2554 Opportunity Day ไตรมาส 4 ปี 2553
16.00-17.30 SET room 1101
24 กุมภาพันธ์ 2554 งบการเงินรายปี 2553
 
 
วันที่ กิจกรรม
23 พฤศจิกายน 2553 Opportunity Day ไตรมาส 3 ปี 2553
26 สิงหาคม 2553 Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2553
13.15-14.30 SET room 1101
22 เมษายน 2553 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2553
at 10.00 a.m. at the Emerald Hotel, 99/1 Ratchadapisek Road, Dindeang, Bangkok 10400
25 กุมภาพันธ์ 2553 งบการเงินรายปี 2552