ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Robinson Lifestyle New Year Wow 2018 ลดสูงสุด 70%
  • เพิ่มเพื่อน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
Robinson Lifestyle New Year Wow 2018

24 พ.ย. - 7 ม.ค. 61

รางวัล รถยนต์ TOYOTA YARIS  ATIV รุ่น 1.2S มูลค่า 619,000.-
รายชื่อผู้โชคดี : คุณจุมพล สิกเสน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Robinson Lifestyle New Year Wow 2018

เงื่อนไขการรับของรางวัล

- โชคดีจะต้องนำเอกสารหลักฐานมาเพื่อแสดงประกอบการรับรางวัล ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้ และบัตรสมาชิก The 1 Card ที่ลงทะเบียนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
- ผู้โชคดีต้องติดต่อรับรางวัลที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สาขาที่ตนเองได้ลงทะเบียนไว้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
- ผู้โชคดีต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*เฉพาะสินค้าและแบรนด์ที่ร่วมรายการ / โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย / โรบินสันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคาร และบริษัทฯ กำหนด / หมายเหตุ:.-แทนสกุลเงินบาท