ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการลงทะเบียน Robinson LINE Smart Connect
  • เพิ่มเพื่อน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการลงทะเบียน
Robinson LINE Smart Connect

15 - 30 มิ.ย. 61

รางวัล AirPods มูลค่า 6,900 บาท (จำนวน 1 รางวัล)
รายชื่อผู้โชคดี :
คุณปราโมทย์ ชัยศาสตรศิลป

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Robinson Lifestyle New Year Wow 2018

เงื่อนไขการรับของรางวัล
1. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นฯ แทนได้
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ภายใน 7 วันทำการ กรณีไม่สามารถติดต่อได้ภายกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และจะมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีลำดับสำรองถัดไป
3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000.- ขึ้นไป จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามที่กฏหมายกำหนด และต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล ตามสาขาที่แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 31 ก.ค. 61 เท่านั้น
4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5. พนักงานโรบินสัน, พนักงานบริษัทฯ พนักงานคู่ค้า, บริษัทฯ ในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป, เครือญาติของพนักงานและคณะกรรมการในการตัดสินไม่มีสิทธิร่วมชิงโชค
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*เฉพาะสินค้าและแบรนด์ที่ร่วมรายการ / โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย / โรบินสันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคาร และบริษัทฯ กำหนด / หมายเหตุ:.-แทนสกุลเงินบาท