ประกาศรายชื่อผู้โชคดี The Greatest Grand Sale
  • เพิ่มเพื่อน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
The Greatest Grand Sale

1 มิ.ย. - 8 ก.ค. 61 โรบินสัน ดีพาร์ทเม้นท์ สโตร์ 46 สาขา

รางวัล รถยนต์ Toyota Yaris Ativ 1.2S จำนวน 1 รางวัลมูลค่า 635,000 บาท
รายชื่อผู้โชคดี ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล สาขา เบอร์โทรศัพท์
จิตลดา วัชรชัยทโลสถ ขอนแก่น 086-634-73XX

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Robinson Lifestyle New Year Wow 2018

เงื่อนไขการรับของรางวัล
1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จากสาขาที่ท่านได้ลงทะเบียนร่วมลุ้นของรางวัลไว้และได้รับ SMS ยืนยันโดย SMS จะส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านลงทะเบียนไว้ในระบบ The1Card
2. ผู้โชคดีต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ SMS ที่ได้รับ มาแสดงเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล และ ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามสาขาที่เจ้าหน้าที่แจ้งท่าน ภายใน วันที่ 6 กันยายน 2561 หากเลยวันที่กำหนดดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีลำดับสำรองถัดไป
3. ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล คิดเป็นจำนวนเงิน 31,750 บาท
4. กรณีผู้โชคดีแจ้งขอสละสิทธิ์ไม่รับของรางวัลหรือไม่สามารถดำเนินการใด ๆ เพื่อรับของรางวัลได้ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ และจะมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป
5. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
6. พนักงานโรบินสัน, พนักงานบริษัทฯ พนักงานคู่ค้า, บริษัทฯ ในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป, เครือญาติของพนักงานและคณะกรรมการในการตัดสินไม่มีสิทธิร่วมชิงโชค
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*เฉพาะสินค้าและแบรนด์ที่ร่วมรายการ / โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย / โรบินสันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคาร และบริษัทฯ กำหนด / หมายเหตุ:.-แทนสกุลเงินบาท