ประกาศรายชื่อผู้โชคดี The Greatest Grand Sale
  • เพิ่มเพื่อน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการลงทะเบียน
Robinson LINE Smart Connect

17 - 31 ก.ค. 61

รางวัล เสื้อยืดลายธงชาติ จาก Pacific Union มูลค่า 595.- (จำนวน 5 รางวัล)

รายชื่อผู้โชคดี :
คุณอัจฉรา ชินสิทธิ์
คุณจุฑามาศ แสงเมืองเปียง
คุณชัชวาลย์ ปิงวัง
คุณบัว ปากพลีนอก
คุณเสาวณีย์ งามดอกไม้


ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Robinson Lifestyle New Year Wow 2018

เงื่อนไขการรับของรางวัล
1. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นฯ แทนได้
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ภายใน 7 วันทำการ กรณีไม่สามารถติดต่อไปภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และจะมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีในลำดับรองถัดไป
3. ของรางวัลจะจัดส่งถึงลูกค้าผู้โชคดีโดยตรงตามที่อยู่ที่แจ้งกับเจ้าหน้าที่ไว้ โดยผ่านทางบริษัทไปรษณีย์ไทย
4. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
5. พนักงานโรบินสัน, พนักงานในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป, พนักงานของบริษัทคู่ค้า เครือญาติของพนักงาน และคณะกรรมการในการตัดสินไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการดังกล่าว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*เฉพาะสินค้าและแบรนด์ที่ร่วมรายการ / โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย / โรบินสันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคาร และบริษัทฯ กำหนด / หมายเหตุ:.-แทนสกุลเงินบาท