ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Super Mom 
  • เพิ่มเพื่อน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Super Mom 

โรบินสัน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ 26 สาขา และโรบินสันไลฟ์สไตล์ 21 สาขา

รางวัล บัตรของขวัญโรบินสัน 100,000 บาท 5 รางวัล รวมมูลค่า 500,000 บาท

รายชื่อผู้โชคดี

ชื่อ สาขา เบอร์โทรศัพท์
ณัฐพงษ์ นิลยาไทร แฟชั่นไอซ์แลนด์ 08172013XX
กรรณิกา ไชยเผือก จันทบุรี  08064182XX
ดนัย กมลพันธ์ทิพย์ กาญจนบุรี 08194449XX
กิตติยาภรณ์ กุลไพบูลย์ พระราม 9 08666263XX
พิเชฐ อมรกุล ตรัง 08310295XX

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Robinson Lifestyle New Year Wow 2018

เงื่อนไขการรับของรางวัล
1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จากสาขาที่ท่านได้ลงทะเบียนร่วมลุ้นของรางวัลไว้และได้รับ SMS ยืนยันโดย SMS จะส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านลงทะเบียนไว้ในระบบ The 1 card 
2. ผู้โชคดีต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ SMS ที่ได้รับ มาแสดงเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล และ ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามสาขาที่เจ้าหน้าที่แจ้งท่าน ภายใน วันที่ 10 กันยายน 2561 หากเลยวันที่กำหนดดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีลำดับสำรองถัดไป
3. ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล คิดเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
4. กรณีผู้โชคดีแจ้งขอสละสิทธิ์ไม่รับของรางวัลหรือไม่สามารถดำเนินการใด ๆ เพื่อรับของรางวัลได้ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ และจะมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป
5. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
6. พนักงานโรบินสัน, พนักงานบริษัทฯ พนักงานคู่ค้า, บริษัทฯ ในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป, เครือญาติของพนักงานและคณะกรรมการในการตัดสินไม่มีสิทธิร่วมชิงโชค
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*เฉพาะสินค้าและแบรนด์ที่ร่วมรายการ / โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย / โรบินสันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคาร และบริษัทฯ กำหนด / หมายเหตุ:.-แทนสกุลเงินบาท