Robinson ช้อปมันส์ สนั่นห้างฯ 
 

เพิ่มเพื่อน

Robinson ช้อปมันส์ สนั่นห้างฯ

20 ก.ย. - 31 ต.ค. 61
ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ทุกสาขา

• มหกรรมสินค้า ลดสูงสุด 70% (1)

• พลาดไม่ได้กับ สินค้านาทีทอง
     เวลา 12.00 – 13.00 น. , 15.00 – 16.00 น. , 18.00 – 19.00 น.(1)

• สมาชิก The 1 ลุ้นสร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท
     รวม 25 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 5 แสนบาท (2)
          - ช้อปสินค้าภายในห้างฯ ครบ ทุก 1,000.- รับ 1 สิทธิ์
          - หรือ ใช้คะแนน + ใบเสร็จ ไม่จำกัดยอดช้อป แลกรับสิทธิ์ชิงโชค ดังนี้
                    ทุก 20 คะแนน          แลกรับ 1 สิทธิ์
                    1,000 คะแนน           แลกรับ 200 สิทธิ์
                    5,000 คะแนน           แลกรับ 1,000 สิทธิ์

 

เงื่อนไขร่วมรายการ
(1) เฉพาะสินค้าและแบรนด์ที่ร่วมรายการ/โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
(2) สมาชิก The 1 รับสิทธิ์ลุ้นโชค 1 สิทธิ์ เมื่อช้อปครบทุก 1,000.- หรือใช้คะแนนเดอะวันทุก 20 คะแนน พร้อมแสดงใบเสร็จรับเงิน โรบินสันไม่จำกัดยอดช้อป(วันที่ในใบเสร็จต้องตรงกับวันที่แลกคะแนน) หรือใช้ทุก 1,000 คะแนนแลกรับ 200 สิทธิ์,  ทุก 5,000 คะแนนแลกรับ  2,000 สิทธิ์, ลูกค้าต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ลุ้นโชค ที่จุดบริการลูกค้าโรบินสัน ครั้งเดียวตลอดรายการ, หมดเขตลุ้นโชค 23 ต.ค. 61/ จับรางวัล 29 ต.ค. 61, ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 19 พ.ย. 61 ที่ http://store.robinson.co.th/index.html และจุดบริการลูกค้าโรบินสันไลฟ์ไตล์ทุกสาขา/  ผู้โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่า ของรางวัล ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/ ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้/ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วัน  นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์/ พนักงานโรบินสัน, พนักงานของบริษัทคู่ค้า เครือญาติของพนักงาน  และคณะกรรมการในการตัดสินไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการดังกล่าว/ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

*เฉพาะสินค้าและแบรนด์ที่ร่วมรายการ / โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย / โรบินสันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคาร และบริษัทฯ กำหนด / หมายเหตุ:.-แทนสกุลเงินบาท