ประกาศรายชื่อผู้โชคดีีรายการ Robinson Point
  • เพิ่มเพื่อน

ประกาศรางวัลผู้โชคดีรายการ Robinson Point

14 ส.ค. - 16 ก.ย. 61

รางวัล โทรศัพท์มือถือ Samsung S9+ ความจุ 128 GB รวมมูลค่า 406,800 บาท
จำนวน 12 รางวัล

รายชื่อผู้โชคดี

ชื่อ สาขา เบอร์โทรศัพท์
พัชมณฑ์ นิ่มเจริญวรรณ ซีคอนแสควร์ 08955469XX
พิจิตรา จึงอนุวัตร อุบลราชธานี 08126477XX
วารุณี สระ อุบลราชธานี 08592922XX
ปนัดดา ปัญญามาก ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 08472405XX
จีราวัฒน์ ชูฤทธิ์ แฟชั่นไอส์แลนด์ 08402671XX
ชัชญาภา วัฒนวารี แฟชั่นไอส์แลนด์ 09248246XX
อัมพร เชือกรัมย์ แฟชั่นไอส์แลนด์ 08945873XX
ดวงเดือน พงษ์สวรรค์ มุกดาหาร 08328986XX
ชุติมา แนวศูนย์ สุขุมวิท 09887162XX
จันทิมา อินเป็ด อุดรธานี 08743698XX
อำนาจ ไชยบุศย์ อุดรธานี 08197586XX
อัชลี ยะโสวงษ์ อยุธยาซิตี้พาร์ค 08455150XX

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีีรายการ Robinson Point

เงื่อนไขการรับของรางวัล
1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จากสาขาที่ท่านได้ลงทะเบียนร่วมลุ้นของรางวัลไว้และได้รับ SMS ยืนยันโดย SMS จะส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านลงทะเบียนไว้ในระบบ The 1 card
2. ผู้โชคดีต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ SMS ที่ได้รับ มาแสดงเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล และ ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามสาขาที่เจ้าหน้าที่แจ้งท่าน ภายใน วันที่ 31 ตุลาคม 2561 หากเลยวันที่กำหนดดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีลำดับสำรองถัดไป
3. ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลคิดเป็นจำนวนเงิน 1,695 บาท
4. กรณีผู้โชคดีแจ้งขอสละสิทธิ์ไม่รับของรางวัลหรือไม่สามารถดำเนินการใด ๆ เพื่อรับของรางวัลได้ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ และจะมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป
5. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
6. พนักงานโรบินสัน, พนักงานบริษัทฯ พนักงานคู่ค้า, บริษัทฯ ในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป, เครือญาติของพนักงานและคณะกรรมการในการตัดสินไม่มีสิทธิร่วมชิงโชค
7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*เฉพาะสินค้าและแบรนด์ที่ร่วมรายการ / โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย / โรบินสันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคาร และบริษัทฯ กำหนด / หมายเหตุ:.-แทนสกุลเงินบาท