ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรายการ Robinson For You
  • เพิ่มเพื่อน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Robinson For You

19 ก.ย. – 23 ต.ค. 61

รางวัล: สร้อยคอทองคำน้ำหนัก 1 บาท จำนวน 25 รางวัล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรายการ Robinson For You

เงื่อนไขการรับของรางวัล
1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จากสาขาที่ท่านได้ลงทะเบียนร่วมลุ้นของรางวัลไว้
2. ผู้โชคดีต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล และ ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามสาขาที่เจ้าหน้าที่แจ้งท่าน ภายใน วันที่ 21 ธันวาคม 2561 หากเลยวันที่กำหนดดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีลำดับสำรองถัดไป
3. ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล คิดเป็นจำนวนเงิน 1,050 บาท
4. กรณีผู้โชคดีแจ้งขอสละสิทธิ์ไม่รับของรางวัลหรือไม่สามารถดำเนินการใด ๆ เพื่อรับของรางวัลได้ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ และจะมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป
5. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ 6. พนักงานโรบินสัน, พนักงานบริษัทฯ พนักงานคู่ค้า, บริษัทฯ ในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป, เครือญาติของพนักงานและคณะกรรมการในการตัดสินไม่มีสิทธิร่วมชิงโชค 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*เฉพาะสินค้าและแบรนด์ที่ร่วมรายการ / โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย / โรบินสันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคาร และบริษัทฯ กำหนด / หมายเหตุ:.-แทนสกุลเงินบาท