ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรายการ Robinson Travel & Leisure
  • เพิ่มเพื่อน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
รายการ Robinson Travel & Leisure

24 ต.ค. - 22 พ.ย. 61

รางวัล กล้อง GO PRO HERO 6 BLACK รวมมูลค่ากว่า 5 แสนบาท จำนวน 35 รางวัล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการ Robinson Travel & Leisure

เงื่อนไขการรับของรางวัล
1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จากสาขาที่ท่านได้ลงทะเบียนร่วมลุ้นของรางวัลไว้
2. ผู้โชคดีต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล และชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามสาขาที่เจ้าหน้าที่แจ้งท่าน ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 หากเลยวันที่กำหนดดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีลำดับสำรองถัดไป
3. ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลคิดเป็นจำนวนเงิน 725 บาท
4. กรณีผู้โชคดีแจ้งขอสละสิทธิ์ไม่รับของรางวัลหรือไม่สามารถดำเนินการใด ๆ เพื่อรับของรางวัลได้ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ และจะมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป
5. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
6. พนักงานโรบินสัน, พนักงานบริษัทฯ พนักงานคู่ค้า, บริษัทฯ ในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป, เครือญาติของพนักงานและคณะกรรมการในการตัดสินไม่มีสิทธิร่วมชิงโชค 7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*เฉพาะสินค้าและแบรนด์ที่ร่วมรายการ / โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย / โรบินสันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคาร และบริษัทฯ กำหนด / หมายเหตุ:.-แทนสกุลเงินบาท