ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการ Robinson Chinese New Year 2019
  • เพิ่มเพื่อน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
รายการ Robinson Chinese New Year 2019

วันที่จัดรายการ 24 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัล ชุดเครื่องประดับทองและเพชร จากพรีม่ากรุ๊ป
รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท จำนวน 57 รางวัล

รางวัลที่ 1 : ชุดเครื่องประดับทองคำ 99.9% Persian Orla Collection จากพรีม่าโกลด์
มูลค่า 732,200 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 : กำไลข้อมือเพชร จากพรีม่าไดมอนด์
มูลค่ารางวัลละ 62,000 บาท จำนวน 8 รางวัล
รางวัลที่ 3 : งานประติมากรรมสุวรรณศิลป์ หมูรวยทรัพย์ ทองคำ 99.9% จากพรีม่าอาร์ต
มูลค่ารางวัลละ 16,800 บาท จำนวน 48 รางวัล
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการ Robinson Chinese New Year 2019 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการ Robinson Chinese New Year 2019

เงื่อนไขการรับของรางวัล

  1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของห้างสรรพสินค้าโรบินสันจากสาขาที่ท่านได้ลงทะเบียนร่วมลุ้นของรางวัลไว้
  2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1, 2 และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากสาขาในกรุงเทพฯจะต้องไปรับของรางวัลที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาพระรามเก้า (สำนักงานใหญ่) เท่านั้น
  3. ผู้โชคดีต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล และชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 หากเลยวันที่กำหนดดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์
  4. กรณีผู้โชคดีแจ้งขอสละสิทธิ์ไม่รับของรางวัลหรือไม่สามารถดำเนินการใดๆ เพื่อรับของรางวัลได้ ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ และบริษัทฯจะมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป
  5. ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
  6. พนักงานโรบินสัน, พนักงานบริษัทฯ พนักงานคู่ค้า, บริษัทฯ ในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป, เครือญาติของพนักงานและคณะกรรมการในการตัดสินไม่มีสิทธิร่วมชิงโชค
  7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*เฉพาะสินค้าและแบรนด์ที่ร่วมรายการ / โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย / โรบินสันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคาร และบริษัทฯ กำหนด / หมายเหตุ:.-แทนสกุลเงินบาท