ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการ The Greatest Grand Sale 2019
  • เพิ่มเพื่อน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
รายการ The Greatest Grand Sale 2019

6 - 30 มิ.ย. 62

รางวัลที่ 1 รถยนต์ SUZUKI CIAZ GLX จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 625,000 บาท
รางวัลที่ 2 ห้องพักแบบ Deluxe โรงแรมเซ็นทารา อ่าวนาง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา กระบี่ 2 คืน
               มูลค่า 28,248 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 56,496 บาท
รางวัลที่ 3 ห้องพักแบบ Superior at the Terraces โรงแรมเซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต 1 คืน
               มูลค่า 11,064 บาท จำนวน 6 รางวัล รวมมูลค่า 66,384 บาท
รางวัลที่ 4 ห้องพักแบบ Garden Villa โรงแรมเซ็นทารา วิลล่า สมุย 1 คืน
               มูลค่า 10,004 บาท จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 40,016 บาท
รางวัลที่ 5 ห้องพักแบบ Deluxe โรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอร์ท เขาหลัก 1 คืน
               มูลค่า 9,298 บาท จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 37,192 บาท
รางวัลที่ 6 ห้องพักแบบ Superior โรงแรมเซ็นทารา บลู มารีน รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต 1 คืน
               มูลค่า 8,710 บาท จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 34,840 บาท
รางวัลที่ 7 ห้องพักแบบ Deluxe โรงแรมเซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท ภูเก็ต 1 คืน
               มูลค่า 8,004 บาท จำนวน 25 รางวัล รวมมูลค่าตลอดรายการทั้งสิ้น 891,944 บาท

รายชื่อผู้โชคดี

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการ The Greatest Grand Sale 2019 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการ The Greatest Grand Sale 2019

เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ผู้โชคดีจะต้องนำเอกสารหลักฐานมาเพื่อแสดงประกอบการรับรางวัล ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้ และบัตรสมาชิก The 1 Card ที่ลงทะเบียนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
2. ผู้โชคดีต้องติดต่อรับรางวัลภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
3. ผู้โชคดีต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*เฉพาะสินค้าและแบรนด์ที่ร่วมรายการ / โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย / โรบินสันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคาร และบริษัทฯ กำหนด / หมายเหตุ:.-แทนสกุลเงินบาท